การตั้งค่า Zebra

เพื่อช่วยให้คุณปรับระดับแสงก่อนหรือระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้ คุณสามารถแสดงรูปแบบลายทางเหนือหรือรอบพื้นที่ภาพของความสว่างที่กำหนด

 1. เลือก [การถ่ายภาพ: การตั้งค่า Zebra]

 2. เลือก [Zebra]

  • เลือก [เปิด]
 3. เลือก [รูปแบบ Zebra]

  • [Zebra 1]: แสดงลายทางเอียงซ้ายรอบพื้นที่ของความสว่างที่กำหนด
  • [Zebra 2]: แสดงลายทางเอียงขวาเหนือพื้นที่ที่เกินความสว่างที่กำหนด
  • [Zebra 1+2]: แสดงทั้ง [Zebra 1] และ [Zebra 2]

   การแสดง [Zebra 1] มีความสำคัญกว่าในที่ซึ่ง [Zebra 1] และ [Zebra 2] แสดงพื้นที่ซ้อนทับกัน

 4. ตั้งระดับ

  ระดับ Zebra 1

  ระดับ Zebra 2

  • ตั้งค่าโดยการหมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ หรือกด ปุ่มอเนกประสงค์ ขึ้นหรือลง

หมายเหตุ

 • ค่าความสว่างสูงสุดจะไม่ถึง 100% เมื่อตั้งค่า HDR-PQ โปรดทราบว่าค่าความสว่างสูงสุดจะแตกต่างกันไปตามการตั้งค่า [การถ่ายภาพ: เน้นโทนภาพบริเวณสว่าง] และ [การถ่ายภาพ: รูปแบบภาพ]
 • แนะนำให้ตรวจสอบระดับการแสดง Zebra ล่วงหน้าเมื่อคุณจะตั้งค่า [รูปแบบ Zebra]