ระบบป้องกันภาพสั่น (โหมด IS)

ดิจิตอล IS ภาพเคลื่อนไหวจะช่วยลดอาการกล้องสั่นขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหว ซึ่งสามารถให้การป้องกันภาพสั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ว่าจะใช้เลนส์ที่ไม่มีระบบ IS ก็ตาม

เมื่อใช้เลนส์ IS ให้ปรับสวิตช์ระบบป้องกันภาพสั่นไปที่ ON

ดิจิตอล IS ภาพเคลื่อนไหว

 1. เลือก [การถ่ายภาพ: โหมด IS (ระบบป้องกันภาพสั่น)]

 2. เลือกตัวเลือก [ภาพเคลื่อนไหว ดิจิตอล IS]

 • ปิด (ปิดใช้งานดิจิตอล IS ภาพเคลื่อนไหว)

  ระบบป้องกันภาพสั่นพร้อมกับดิจิตอล IS ภาพเคลื่อนไหวถูกปิดใช้งาน

 • เปิด (เปิดใช้งานดิจิตอล IS ภาพเคลื่อนไหว)

  อาการกล้องสั่นจะได้รับการแก้ไข ภาพจะขยายใหญ่ขึ้นเล็กน้อย

 • เพิ่มประสิทธิภาพ (เพิ่มประสิทธิภาพดิจิตอล IS ภาพเคลื่อนไหว)

  เทียบกับเมื่อตั้งค่าเป็น [เปิด] อาการกล้องสั่นที่รุนแรงสามารถได้รับการแก้ไข ภาพจะขยายใหญ่มากขึ้น

ข้อควรระวัง

 • ดิจิตอล IS ภาพเคลื่อนไหวจะไม่ทำงานเมื่อปรับสวิตช์กันสั่นแบบออพติคอลของเลนส์ไปที่ OFF
 • การป้องกันภาพสั่นโดยดิจิตอล IS ภาพเคลื่อนไหวอาจมีประสิทธิภาพน้อยลงในบางขนาดการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
 • มุมมองที่กว้างขึ้น (มุมกว้าง) จะทำให้ระบบป้องกันภาพสั่นมีประสิทธิภาพมากขึ้น มุมมองที่แคบลง (ระยะไกล) จะทำให้ระบบป้องกันภาพสั่นมีประสิทธิภาพน้อยลง
 • เมื่อใช้ขาตั้งกล้อง แนะนำให้ตั้งค่าดิจิตอล IS ภาพเคลื่อนไหวเป็น [ปิด]
 • ขึ้นอยู่กับวัตถุและสภาวะการถ่ายภาพ วัตถุอาจจะเบลออย่างเห็นได้ชัด (วัตถุดูหลุดโฟกัสไปชั่วขณะ) เนื่องจากผลการทำงานของดิจิตอล IS ภาพเคลื่อนไหว
 • ลองตั้งค่าเป็น [ปิด] เมื่อใช้เลนส์ TS-E หรือเลนส์ตาปลา
 • เนื่องจากดิจิตอล IS ภาพเคลื่อนไหวจะขยายภาพ ภาพจึงดูหยาบมากขึ้น จุดรบกวน จุดแสง ฯลฯ อาจปรากฏให้เห็นชัดขึ้น

หมายเหตุ

 • สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าการป้องกันภาพสั่นสำหรับการถ่ายภาพนิ่ง โปรดดู ระบบป้องกันภาพสั่น (โหมด IS)
 • ด้วยเลนส์บางชนิด ยังสามารถป้องกันการสั่นไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (ระบุโดย “+” ถัดจากไอคอน IS) เมื่อใช้ระบบ IS ของเลนส์ร่วมกับระบบ IS บนกล้อง สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับเลนส์ที่ใช้ร่วมกันได้กับคุณสมบัตินี้ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์แคนนอน ()