การตั้งเวลาถ่ายภาพเคลื่อนไหว

การบันทึกภาพเคลื่อนไหวสามารถเริ่มต้นได้ด้วยการตั้งเวลา

  1. เลือก [การถ่ายภาพ: ตั้งเวลาถ่ายภาพเคลื่อนไหว]

  2. เลือกตัวเลือก

  3. บันทึกภาพเคลื่อนไหว

    • หลังจากที่คุณกดปุ่มถ่ายภาพเคลื่อนไหวหรือแตะ [การบันทึกภาพเคลื่อนไหว] กล้องจะแสดงจำนวนวินาทีที่เหลือก่อนการบันทึกภาพและส่งเสียงเตือน

หมายเหตุ

  • หากต้องการยกเลิกการตั้งเวลา ให้แตะที่หน้าจอหรือกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า