อัตราเฟรมสูง

คุณสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่อัตราเฟรมสูง 119.9 fps หรือ 100.0 fps เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่จะเล่นในแบบภาพช้า โปรดทราบว่าระยะเวลาในการบันทึกสูงสุดต่อภาพเคลื่อนไหวคือ 30 นาที

 • ภาพเคลื่อนไหวจะถูกบันทึกด้วยคุณภาพ Full HD119.9 fpsIPB (มาตรฐาน) (IPB (เบา)) หรือ Full HD100.0 fpsIPB (มาตรฐาน) (IPB (เบา))
 • เสียงจะไม่ถูกบันทึกในภาพเคลื่อนไหวอัตราเฟรมสูง
 • การแสดงไทม์โค้ดระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหวล่วงหน้าไป 4 วิ ต่อวินาที
 • เนื่องจากภาพเคลื่อนไหวอัตราเฟรมสูงได้รับการบันทึกเป็นไฟล์ภาพเคลื่อนไหว 29.97 fps/25.00 fps ภาพเคลื่อนไหวจะเล่นภาพช้าที่ความเร็ว 1/4

ข้อควรระวัง

 • ข้อควรระวังเมื่อตั้งค่าเป็น [อัตราเฟรมสูง: เปิด]

 • ไทม์โค้ดจะไม่ถูกบันทึกเมื่อตั้งค่า [วิ่งขึ้น] เป็น [วิ่งอิสระ] ใน [การถ่ายภาพ: ไทม์โค้ด] ()
 • ตรวจสอบการตั้งค่า [การถ่ายภาพ: ขนาดภาพเคลื่อนไหว] ว่าคุณเปลี่ยนการตั้งค่านี้กลับเป็น [ไม่ใช้งาน] หรือไม่
 • หน้าจออาจกะพริบหากคุณบันทึกภาพเคลื่อนไหวอัตราเฟรมสูงภายใต้แสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์หรือ LED
 • สำหรับช่วงเวลาที่คุณเริ่มหรือหยุดบันทึกภาพเคลื่อนไหวอัตราเฟรมสูง ภาพเคลื่อนไหวจะไม่มีการปรับปรุง และเฟรมจะหยุดชั่วขณะ ระมัดระวังในการบันทึกภาพเคลื่อนไหวไปยังอุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ ผ่าน HDMI
 • อัตราเฟรมภาพเคลื่อนไหวที่แสดงบนหน้าจอขณะที่คุณบันทึกภาพเคลื่อนไหวอัตราเฟรมสูงไม่สัมพันธ์กับอัตราเฟรมของภาพเคลื่อนไหวที่บันทึก
 • ความไวแสง ISO สามารถตั้งค่าได้ภายใน ISO 100–12800 เมื่อเปลี่ยนขอบเขตความไวแสง ISO สูงสุดใน [การถ่ายภาพ: ภาพเคลื่อนไหวการตั้งค่าความไวแสง ISO] เป็น H (25600) คุณยังสามารถตั้งค่าได้สูงถึง H (25600) ในโหมด [ภาพเคลื่อนไหวรับแสงเอง]
 • อัตราเฟรมของสัญญาณออก HDMI เป็น 59.94 fps หรือ 50.00 fps
 • อุณหภูมิภายในตัวกล้องอาจสูงขึ้นและระยะเวลาที่บันทึกได้อาจน้อยลงหลังจากการเล่นภาพเคลื่อนไหวหรือการแสดงภาพที่ยาวนาน