การถ่ายภาพแบบใช้แฟลช

บทนี้จะอธิบายวิธีการถ่ายภาพด้วยแฟลชในตัวกล้องหรือแฟลชภายนอก (Speedlite ซีรี่ส์ EL/EX)

ทางด้านขวาที่หัวข้อของหน้า หมายถึง ฟังก์ชั่นนั้นสามารถใช้ได้เฉพาะในโหมดถ่ายภาพสร้างสรรค์ (ระดับแสงยืดหยุ่น/โปรแกรมระดับแสงอัตโนมัติ/ระบุค่าความเร็วชัตเตอร์/ระบุค่ารูรับแสง/ตั้งค่าระดับแสงด้วยตนเอง/ค้างชัตเตอร์)

ข้อควรระวัง

  • การถ่ายภาพแบบใช้แฟลชจะไม่สามารถใช้ได้เมื่อตั้งค่า [การถ่ายภาพ: โหมดชัตเตอร์] เป็น [อิเล็กทรอนิกส์]
  • ไม่สามารถใช้แฟลชในขณะที่คุณกำลังบันทึกภาพเคลื่อนไหว
  • การถ่ายภาพคร่อมไม่สามารถใช้งานได้ในการถ่ายภาพแบบใช้แฟลช