การเปิดสวิตช์กล้อง

 • เปิดเครื่อง

  เปิดการทำงานของกล้อง ตอนนี้คุณสามารถถ่ายภาพนิ่งและบันทึกภาพเคลื่อนไหว

 • ปิดเครื่อง

  ปิดกล้องและไม่มีการทำงาน ให้ปรับสวิตซ์เปิดปิดมาที่ตำแหน่งนี้เมื่อไม่มีการใช้กล้อง

หมายเหตุ

 • หากคุณปรับสวิตช์เปิด/ปิดไปที่ ปิดเครื่อง ในขณะที่กล้องกำลังบันทึกภาพลงในการ์ด ข้อความ [กำลังบันทึก...] จะแสดงขึ้น และกล้องจะปิดลงหลังจากการบันทึกภาพเสร็จสิ้น

การตั้งค่าวันที่ เวลา และไทม์โซน

หากคุณเปิดกล้องและหน้าจอการตั้งค่าวันที่/เวลา/โซนปรากฏขึ้น โปรดดู วันที่/เวลา/โซน เพื่อตั้งค่าวันที่/เวลา/โซน

การเปลี่ยนภาษาที่ใช้แสดง

หากต้องการเปลี่ยนภาษาที่ใช้แสดง โปรดดู ภาษา

การทำความสะอาดเซนเซอร์แบบอัตโนมัติ

 • เมื่อใดก็ตามที่ปรับสวิตช์เปิด/ปิดกล้องไปที่ ปิดเครื่อง จะมีการทำความสะอาดเซนเซอร์โดยอัตโนมัติ (ซึ่งอาจทำให้เกิดเสียงเบาๆ) ระหว่างการทำความสะอาดเซนเซอร์ หน้าจอจะแสดง [ทำความสะอาดเดี๋ยวนี้] หากต้องการเปิดใช้งานการทำความสะอาดเซนเซอร์อัตโนมัติเมื่อปรับสวิตช์เปิด/ปิดกล้องไปที่ เปิดเครื่อง ด้วย คุณสามารถตั้งค่านี้ได้ใน [ตั้งค่า: ทำความสะอาดเซนเซอร์] ()
 • หากคุณหมุนสวิตช์เปิด/ปิดไปที่ เปิดเครื่อง หรือ ปิดเครื่อง ซ้ำๆ ภายในระยะเวลาอันสั้น ไอคอน [ทำความสะอาดเดี๋ยวนี้] อาจไม่แสดงขึ้น แต่ไม่ได้หมายความว่ากล้องทำงานผิดปกติ

ตัวแสดงระดับแบตเตอรี่

เมื่อปรับสวิตช์เปิด/ปิดไปที่ เปิดเครื่อง ระดับแบตเตอรี่จะแสดงขึ้น

ระดับแบตเตอรี่ 3 พลังงานเพียงพอ
ระดับแบตเตอรี่ 2 พลังงานต่ำ แต่กล้องยังคงใช้งานได้
ระดับแบตเตอรี่ 1 แบตเตอรี่ใกล้จะหมด (กะพริบ)
ระดับแบตเตอรี่ 0 ชาร์จแบตเตอรี่

หมายเหตุ

 • การกระทำสิ่งใดๆ ต่อไปนี้จะทำให้แบตเตอรี่หมดเร็วขึ้น:
  • การกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเป็นระยะเวลานาน
  • การเปิดใช้งาน AF บ่อยๆ โดยไม่มีการถ่ายภาพ
  • การใช้ระบบป้องกันภาพสั่น
  • การใช้ฟังก์ชั่น Wi-Fi หรือ ฟังก์ชั่น Bluetooth
  • การใช้หน้าจอบ่อยๆ
  • การใช้อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้กับฐานเสียบอเนกประสงค์
 • จำนวนภาพที่ถ่ายได้อาจลดลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะการถ่ายภาพที่แท้จริง
 • การทำงานของเลนส์ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ของกล้อง เลนส์บางชนิดอาจส่งผลให้แบตเตอรี่ลดลงไวกว่าชนิดอื่นๆ
 • โปรดดู [ตั้งค่า: ข้อมูลแบตเตอรี่] เพื่อตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่ ()
 • ในสภาวะแวดล้อมที่อุณหภูมิต่ำ อาจไม่สามารถ่ายภาพได้ แม้ว่ามีแบตเตอรี่มากพอก็ตาม