การใช้งานหน้าจอ

คุณสามารถเปลี่ยนทิศทางและมุมของหน้าจอได้

 1. พลิกหน้าจอออกมา

 2. หมุนหน้าจอ

  • เมื่อกางหน้าจอออก คุณสามารถเอียงขึ้นหรือลง หรือหมุนเพื่อหันไปทางวัตถุได้
  • มุมที่ระบุเป็นค่าโดยประมาณเท่านั้น
 3. หันจอเข้าหาตัวคุณ

  • โดยปกติ ให้ใช้กล้องโดยหันหน้าจอเข้าหาตัวคุณ

ข้อควรระวัง

 • หลีกเลี่ยงการบังคับให้หน้าจออยู่ในตำแหน่งขณะที่คุณหมุน ซึ่งจะทำให้มีแรงกดที่เกินควรกับบานพับ
 • เมื่อเสียบสายเชื่อมต่อเข้ากับช่องต่อของกล้อง ระยะมุมการหมุน เพื่อพลิกหน้าจอออกจะถูกจำกัด

หมายเหตุ

 • ปิดหน้าจอไว้และหันเข้าหาตัวกล้องเมื่อไม่ได้ใช้งานกล้อง เพื่อปกป้องหน้าจอ
 • การแสดงภาพแบบกระจกสะท้อนภาพ (ขวา/ซ้าย กลับกัน) ของวัตถุจะแสดงขึ้นเมื่อหน้าจอหันเข้าหาวัตถุด้านหน้ากล้อง