การใช้กริปแบตเตอรี่

กริปแบตเตอรี่รุ่น BG-R10 เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับกล้องที่สามารถให้พลังงานกล้องด้วยแบตเตอรี่สองก้อน มีปุ่มและปุ่มหมุนสำหรับการถ่ายภาพแนวตั้ง

 1. ถอดฝาครอบขั้วสัมผัส

  • ถอดฝาครอบขั้วสัมผัส (1) และ (2) บนกริปแบตเตอรี่
  • ติดฝาครอบขั้วสัมผัสของกริปแบตเตอรี่ (1) เข้ากับ (2) เพื่อจัดเก็บ
 2. ถอดฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่

  • ปิดกล้องก่อนที่จะถอดแบตเตอรี่ออก
  • ถอดฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่ออกจากกล้อง
  • ติดฝาครอบเข้ากับกริปแบตเตอรี่
  • หากต้องการถอดฝาครอบ ให้เลื่อนสลักเพื่อปลดล็อค โดยทำตามขั้นตอนการติดในทางกลับกัน
 3. ติดตั้งและล็อคกริปแบตเตอรี่

  • ใส่แบตเตอรี่ลงในกล้องและหมุนปุ่มปลดล็อคเพื่อล็อคกริปแบตเตอรี่ให้เข้าที่
 4. ถอดกลักแบตเตอรี่ออก

ข้อควรระวัง

 • เมื่อติดฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่เข้ากับตัวกล้องอีกครั้ง ให้ติดแบบเปิดออกอย่างน้อย 90°
 • อย่าสัมผัสขั้วไฟฟ้าของกล้องหรือกริปแบตเตอรี่

การใส่แบตเตอรี่

 1. ใส่แบตเตอรี่

  • ใส่แบตเตอรี่ตามที่แสดง
  • กรณีที่ใช้แบตเตอรี่เพียงอันเดียว จะสามารถใส่เข้าในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งก็ได้
  • เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหากับแบตเตอรี่ ใส่แบตเตอรี่ตามทิศทางของลูกศรที่แสดงจนล็อคเข้าที่
  • หากต้องการถอดแบตเตอรี่ ให้กดสลักของกลักแบตเตอรี่ตามทิศทางของลูกศร
 2. ใส่กลักแบตเตอรี่

  • เสียบกลักแบตเตอรี่ลงไปจนสุดช่องแบตเตอรี่ เพื่อป้องกันความเสียหาย

ข้อควรระวัง

 • เมื่อใส่แบตเตอรี่ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้วไฟฟ้าสะอาด เช็ดทำความสะอาดคราบสกปรกบนขั้วไฟฟ้าด้วยผ้านุ่ม
 • ใส่แบตเตอรี่หลังจากที่ติดตั้งกริปแบตเตอรี่เข้ากับกล้อง หากติดตั้งกริปแบตเตอรี่ที่ใส่แบตเตอรี่ไว้แล้วเข้ากับกล้อง อาจทำให้การแสดงผลการตรวจสอบแบตเตอรี่ไม่ถูกต้อง
 • ก่อนที่จะถอดกริปแบตเตอรี่ออก ให้ปิดกล้องและถอดแบตเตอรี่ออกก่อน
 • ติดฝาครอบป้องกันขั้วไฟฟ้าของกล้องและกริปแบตเตอรี่กลับเข้าที่หลังจากถอดกริปแบตเตอรี่ออก หากจะไม่มีการใช้งานกริปแบตเตอรี่เป็นระยะเวลาหนึ่ง ให้ถอดแบตเตอรี่ออก
 • หากมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดการสื่อสารกับแบตเตอรี่แสดงขึ้นเมื่อติดตั้งกริปแบตเตอรี่ ให้ทำตามคำแนะนำในข้อความ หากกล้องขาดพลังงาน ให้ใส่กลักแบตเตอรี่ใหม่และเปิดกล้องใหม่อีกครั้ง

การใช้พลังงานจากปลั๊กไฟภายในบ้าน

 1. ใส่อุปกรณ์ต่อไฟ DC

  • ใส่อุปกรณ์ต่อไฟ DC รุ่น DR-E6 (แยกจำหน่าย) ในทางเดียวกับแบตเตอรี่
  • สอดสายอุปกรณ์ต่อไฟ DC ผ่านตามทางช่องใส่แบตเตอรี่ให้เข้าร่องสายไฟ
  • เสียบกลักแบตเตอรี่ลงไปจนสุดช่องแบตเตอรี่ เพื่อป้องกันความเสียหาย
 2. ใส่กลักแบตเตอรี่

  • นำทางปลายสายไฟหลุดออกจากรูสายไฟ
 3. เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อไฟ DC เข้ากับอะแดปเตอร์ AC

  • เสียบปลั๊กอุปกรณ์ต่อไฟ DC เข้ากับหัวต่อของอะแดปเตอร์ AC รุ่น AC-E6N (แยกจำหน่าย) ให้แน่น
 4. เสียบสายไฟ

  • เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับอะแดปเตอร์ไฟฟ้า AC และเสียบปลั๊กไฟเข้าไปในเต้ารับไฟฟ้า

ข้อควรระวัง

 • ขณะที่กล้องเปิดอยู่ อย่าเสียบหรือถอดสายไฟหรือหัวต่อ และอย่าถอดกลักแบตเตอรี่ออก
 • หลีกเลี่ยงไม่ให้สายอุปกรณ์ต่อไฟ DC ติดอยู่ระหว่างกริปแบตเตอรี่และกลักแบตเตอรี่

การทำงานของปุ่มและปุ่มหมุน

 • ในการใช้งานปุ่มและปุ่มหมุนต่างๆ ให้หมุนสวิตช์เปิด/ปิดบนกริปแนวตั้ง (4) ไปที่ ON
 • ปุ่มกดและปุ่มหมุนมีการทำงานเหมือนปุ่มกดและปุ่มหมุนบนตัวกล้อง
 1. (1) ปุ่มชัตเตอร์
 2. (2) หลายหน้าที่ ปุ่มหลายหน้าที่
 3. (3) ปุ่มหมุนหลัก ปุ่มหมุนหลัก
 4. (4) สวิตช์เปิด/ปิดบนกริปแนวตั้ง
 5. (5) ปุ่มอเนกประสงค์ ปุ่มอเนกประสงค์
 1. (6) ขยายหรือย่อ ปุ่มขยาย/ย่อ
 2. (7) เลือกจุด AF ปุ่มเลือกจุด AF
 3. (8) ล็อค AE ปุ่มล็อค AE/ล็อคแฟลช FE
 4. (9) AF-ON ปุ่มเริ่ม AF
 5. (10) ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 2 ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 2

การใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้า USB เพื่อชาร์จ/ให้พลังงานกล้อง

เมื่อใช้งานอะแดปเตอร์ไฟฟ้า USB รุ่น PD-E1 คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่แพ็ครุ่น LP-E6NH หรือ LP-E6N ได้โดยไม่ต้องถอดออกจากกริปแบตเตอรี่

ข้อควรระวัง

 • LP-E6NH และ LP-E6N สามารถชาร์จพร้อมกันได้
 • ไม่เช่นนั้น คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่ LP-E6NH หรือ LP-E6N ครั้งละหนึ่งก้อน
 • LP-E6 ไม่สามารถชาร์จได้ด้วยวิธีนี้ จะไม่มีการชาร์จแบตเตอรี่หากติดตั้ง LP-E6NH หรือ LP-E6N พร้อมกันกับ LP-E6
 • แบตเตอรี่จะไม่ได้รับการชาร์จหากใส่ LP-E6NH หรือ LP-E6N เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อไฟ DC รุ่น DR-E6
 • การชาร์จจะหยุดลงหากมีการใช้งานกล้อง
 • เมื่อแบตเตอรี่หมด อะแดปเตอร์จะทำการชาร์จ ในกรณีนี้ ไม่มีการให้พลังงานกับกล้อง

การชาร์จ

 1. เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไฟฟ้า USB

  • ในขณะที่ปรับสวิตช์เปิด/ปิดกล้องไปที่ ปิดเครื่อง ให้เสียบปลั๊กอะแดปเตอร์ไฟฟ้า USB เข้าไปในช่องสัญญาณดิจิตอลของกล้องจนสุด
 2. ชาร์จแบตเตอรี่

  • เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับอะแดปเตอร์ไฟฟ้า USB และเสียบปลายสายอีกด้านเข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟ
  • การชาร์จจะเริ่มต้นขึ้นและไฟแสดงสถานะขณะชาร์จจะสว่างขึ้น
  • เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เสร็จ ไฟแสดงสถานะขณะชาร์จจะดับไป

การให้พลังงาน

ในการให้พลังงานกล้องโดยไม่ทำการชาร์จแบตเตอรี่ ให้ปรับสวิตช์เปิด/ปิดกล้องไปที่ เปิดเครื่อง อย่างไรก็ตาม แบตเตอรี่จะถูกชาร์จระหว่างการปิดสวิตช์อัตโนมัติ

[การให้พลังงาน] จะแสดงขึ้นบนหน้าจอในขณะที่กล้องได้รับพลังงานด้วยวิธีนี้

หากต้องการเปลี่ยนจากการให้พลังงานกล้องเป็นการชาร์จ ให้ปรับสวิตช์เปิด/ปิดกล้องไปที่ ปิดเครื่อง

ข้อควรระวัง

 • กล้องจะไม่ได้รับพลังงานหากไม่ได้ใส่แบตเตอรี่แพ็คไว้
 • เพื่อปกป้องและรักษาแบตเตอรี่แพ็คให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม อย่าชาร์จแบตเตอรี่อย่างต่อเนื่องนานเกิน 24 ชั่วโมง
 • หากไฟแสดงสถานะการชาร์จไม่ติดสว่างหรือเกิดปัญหาขึ้นในระหว่างการชาร์จ (บ่งบอกโดยไฟแสดงสถานะการชาร์จกะพริบ) ให้ถอดปลั๊กสายไฟ ถอดแบตเตอรี่ออกแล้วใส่ใหม่ และรอสักครู่ก่อนเสียบปลั๊กอีกครั้ง หากปัญหายังคงมีอยู่ ให้นำกล้องไปยังศูนย์บริการแคนนอนใกล้บ้าน
 • ระยะเวลาการชาร์จและปริมาณการชาร์จจะต่างกันไปขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแวดล้อมและประจุที่เหลืออยู่
 • เพื่อความปลอดภัย ควรชาร์จในที่อุณหภูมิต่ำซึ่งจะใช้เวลานานขึ้น
 • ระดับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่อาจลดลงเมื่อให้พลังงานกับกล้อง เพื่อไม่ให้พลังงานแบตเตอรี่หมดลงเมื่อถ่ายภาพเป็นระยะตามปกติ ให้ใช้แบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้ว