รายการการตั้งค่าระบบส่วนตัว

คุณสามารถกำหนดคุณสมบัติของกล้องบนแถบ [การตั้งค่าระบบส่วนตัว] เพื่อให้เหมาะกับความต้องการในการถ่ายภาพของคุณเอง การตั้งค่าใดๆ ที่เปลี่ยนไปจากค่าเริ่มต้นจะแสดงเป็นสีน้ำเงิน

C.Fn1

ระดับขั้นในการตั้งค่าระดับแสง

ตั้งค่าการปรับทีละ 1/2 ระดับสำหรับความเร็วชัตเตอร์ ค่ารูรับแสง การชดเชยแสง การถ่ายภาพคร่อม การชดเชยระดับแสงแฟลช ฯลฯ

 • 1/3: 1/3 ระดับ

 • 1/2: 1/2 ระดับ

หมายเหตุ

 • การแสดงผลเมื่อตั้งค่าเป็น [1/2 ระดับ] จะเป็นดังนี้

ระดับขั้นในการตั้งค่าความไวแสง ISO

คุณสามารถเปลี่ยนการปรับการตั้งค่าความไวแสง ISO ด้วยตนเองเป็นทีละระดับ

 • 1/3: 1/3 ระดับ
 • 1/1: 1 ระดับ

หมายเหตุ

 • แม้ว่าจะตั้งค่า [1 ระดับ] ความไวแสง ISO จะถูกตั้งค่าให้ปรับทีละ 1/3 ระดับโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการตั้งค่า ISO อัตโนมัติ

ความไวแสงจากการวัดแสง/ISO อัตโนมัติ

คุณสามารถตั้งค่าสถานะความไวแสง ISO หลังจากการตั้งเวลาวัดแสงสิ้นสุดลง ในกรณีที่กล้องได้ปรับความไวแสง ISO ระหว่างการวัดแสงหรือระหว่างการตั้งเวลาวัดแสง สำหรับการทำงานของ ISO อัตโนมัติในโหมด โปรแกรมระดับแสงอัตโนมัติ/ระบุค่าความเร็วชัตเตอร์/ระบุค่ารูรับแสง/ตั้งค่าระดับแสงด้วยตนเอง/ค้างชัตเตอร์

 • คืนค่าอัตโนมัติหลังการวัดแสง: คืนค่าอัตโนมัติหลังการวัดแสง
 • รักษาความไวแสงหลังการวัดแสง: รักษาความไวแสงหลังการวัดแสง

ยกเลิกถ่ายคร่อมอัตโนมัติ

คุณสามารถกำหนดให้ยกเลิกการถ่ายภาพคร่อมและการถ่ายภาพคร่อมสมดุลแสงขาวได้เมื่อปรับสวิตช์เปิด/ปิดไปที่ ปิดเครื่อง

 • ON: ใช้งาน
 • OFF: ไม่ใช้งาน

ลำดับถ่ายคร่อม

ลำดับการถ่ายภาพคร่อมและลำดับการถ่ายภาพคร่อมสมดุลแสงขาวสามารถเปลี่ยนแปลงได้

 • 0−+: 0, -, +
 • –0+: -, 0, +
 • +0−: +, 0, -
ถ่ายภาพคร่อม ถ่ายภาพคร่อมสมดุลแสงขาว
ทิศทาง B/A ทิศทาง M/G
0: ค่าแสงมาตรฐาน 0: สมดุลแสงขาวมาตรฐาน 0: สมดุลแสงขาวมาตรฐาน
−: ค่าแสงน้อยเกินไป −: การตั้งค่าสีน้ำเงิน −: การตั้งค่าสีม่วงแดง
+: ค่าแสงมากเกินไป +: การตั้งค่าสีเหลืองอำพัน +: การตั้งค่าสีเขียว

จำนวนภาพถ่ายคร่อม

จำนวนภาพที่ถ่ายด้วยการถ่ายภาพคร่อมและการถ่ายภาพคร่อมสมดุลแสงขาวสามารถเปลี่ยนแปลงได้

เมื่อตั้งค่า [ลำดับถ่ายคร่อม] เป็น [0, -, +] ภาพจะถูกถ่ายคร่อมตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้

 • 3: 3 ภาพ
 • 2: 2 ภาพ
 • 5: 5 ภาพ
 • 7: 7 ภาพ
(เพิ่มทีละ 1 ระดับ/ขั้น)
ภาพที่ 1 ภาพที่ 2 ภาพที่ 3 ภาพที่ 4 ภาพที่ 5 ภาพที่ 6 ภาพที่ 7
3: 3 ภาพ มาตรฐาน (0) -1 +1
2: 2 ภาพ มาตรฐาน (0) ±1
5: 5 ภาพ มาตรฐาน (0) -2 -1 +1 +2
7: 7 ภาพ มาตรฐาน (0) -3 -2 -1 +1 +2 +3

หมายเหตุ

 • หากตั้งค่าเป็น [2 ภาพ] คุณสามารถเลือกด้าน + หรือ − ได้เมื่อตั้งค่าช่วงถ่ายภาพคร่อม เมื่อใช้การถ่ายภาพคร่อมสมดุลแสงขาว ภาพที่สองจะถูกปรับไปทางด้านลบสำหรับทิศทาง B/A หรือ M/G

เลื่อนค่าเอง

หากความสว่างของวัตถุมีการเปลี่ยนแปลงและไม่สามารถรับค่าแสงมาตรฐานได้ในช่วงการเปิดรับแสงอัตโนมัติ กล้องจะเปลี่ยนการตั้งค่าที่เลือกไว้โดยอัตโนมัติ เพื่อให้ได้ค่าแสงมาตรฐาน [ความเร็วชัตเตอร์/รูรับแสง] จะใช้กับโหมด ระบุค่าความเร็วชัตเตอร์ หรือ ระบุค่ารูรับแสง ส่วน [ความไวแสง ISO] จะใช้กับโหมด โปรแกรมระดับแสงอัตโนมัติ, ระบุค่าความเร็วชัตเตอร์ หรือ ระบุค่ารูรับแสง

 • OFF: ไม่ใช้งาน
 • Tv/Av: ความเร็วชัตเตอร์/รูรับแสง
 • ISO: ความไวแสง ISO

หมายเหตุ

 • การเลื่อนค่าเองจะแทนที่การเปลี่ยนแปลงใดๆ ของ [ขอบเขตไวแสง ISO] หรือ [ค.เร็วชัตฯต่ำสุด] จากการตั้งค่าเริ่มต้นใน [การถ่ายภาพ: การถ่ายภาพการตั้งค่าความไวแสง ISO] หากไม่ได้รับค่าแสงมาตรฐาน
 • ขีดจำกัดต่ำสุดและสูงสุดสำหรับการเลื่อนค่าเองของความไวแสง ISO จะถูกกำหนดโดย [ขอบเขตอัตโนมัติ] () อย่างไรก็ตาม หากความไวแสง ISO ที่ตั้งค่าด้วยตนเองเกิน [ขอบเขตอัตโนมัติ] การเลื่อนค่าเองจะมีผลในการปรับความไวแสง ISO ที่ตั้งค่าด้วยตนเองให้สูงขึ้นหรือต่ำลง
 • การเลื่อนค่าเองจะทำงานหากจำเป็น ถึงแม้จะมีการใช้แฟลช

C.Fn2

แสงคงเดิมสำหรับรูรับแสงใหม่

ค่ารูรับแสงสูงสุดอาจลดลง (f/number ต่ำสุดอาจเพิ่มขึ้น) ในโหมด ตั้งค่าระดับแสงด้วยตนเอง (การถ่ายภาพแบบตั้งค่าระดับแสงด้วยตนเอง) โดยการตั้งค่าความไวแสง ISO ด้วยตนเอง (ยกเว้นเมื่อตั้งค่าเป็น ISO อัตโนมัติ) หากคุณ (1) เปลี่ยนเลนส์ (2) ติดตั้งตัวขยายกำลัง หรือ (3) ใช้เลนส์ซูมที่มีค่ารูรับแสงสูงสุดที่เปลี่ยนแปลงได้ ฟังก์ชั่นนี้จะป้องกันไม่ให้ค่าแสงที่สอดคล้องกันน้อยเกินไปโดยการปรับความไวแสง ISO หรือความเร็วชัตเตอร์ (ค่า Tv) โดยอัตโนมัติเพื่อรักษาระดับแสงที่คงเดิมเหมือนก่อน (1), (2) หรือ (3)

เมื่อตั้งค่า [ความไวแสง ISO/ความเร็วชัตเตอร์] ความไวแสง ISO จะถูกปรับโดยอัตโนมัติภายในขอบเขตความไวแสง ISO หากไม่สามารถรักษาระดับแสงได้โดยการปรับความไวแสง ISO ความเร็วชัตเตอร์ (ค่า Tv) จะถูกปรับโดยอัตโนมัติ

 • OFF: ไม่ใช้งาน
 • ISO: ความไวแสง ISO
 • ISO/Tv: ความไวแสง ISO/ความเร็วชัตเตอร์
 • Tv: ความเร็วชัตเตอร์

ข้อควรระวัง

 • ไม่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงค่ารูรับแสงที่มีผลจากการเปลี่ยนแปลงกำลังขยายเมื่อใช้เลนส์มาโคร
 • ไม่สามารถให้ระดับแสงที่คงเดิมเหมือนก่อน (1), (2) หรือ (3) หากตั้งค่า [ความไวแสง ISO] และไม่สามารถรักษาระดับแสงด้วยความเร็วที่ตั้งค่าไว้ใน [ขอบเขตไวแสง ISO]
 • ไม่สามารถให้ระดับแสงที่คงเดิมเหมือนก่อน (1), (2) หรือ (3) หากตั้งค่า [ความเร็วชัตเตอร์] และไม่สามารถรักษาระดับแสงด้วยความเร็วที่ตั้งค่าไว้ใน [การตั้งค่าระบบส่วนตัว: ตั้งขอบเขตความเร็วชัตเตอร์]

หมายเหตุ

 • ยังตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง f/number สูงสุด (ค่ารูรับแสงต่ำสุด) ด้วย
 • การตั้งค่าระดับแสงเดิมจะถูกคืนค่าหากคุณดำเนินการ (1), (2) หรือ (3) โดยตั้งค่า [ความไวแสง ISO], [ความไวแสง ISO/ความเร็วชัตเตอร์] หรือ [ความเร็วชัตเตอร์] และไม่ปรับความไวแสง ISO ความเร็วชัตเตอร์ หรือค่ารูรับแสงก่อนที่จะคืนค่ากล้องให้กลับสู่สถานะเดิมก่อน (1), (2) หรือ (3)
 • ความเร็วชัตเตอร์อาจเปลี่ยนแปลงเพื่อรักษาระดับแสง หากความไวแสง ISO เพิ่มขึ้นเป็นความไวแสง ISO แบบขยายเมื่อตั้งค่า [ความไวแสง ISO]

โหมดวัดแสงล็อค AE หลังโฟกัส

สำหรับโหมดวัดแสงแต่ละโหมด คุณสามารถระบุได้ว่าจะล็อคค่าการเปิดรับแสง (ล็อค AE) หรือไม่ เมื่อวัตถุอยู่ในโฟกัสด้วย AF ครั้งเดียว ระดับแสงจะถูกล็อคในขณะที่คุณกดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้ครึ่งหนึ่ง เลือกโหมดวัดแสงสำหรับการล็อค AE และเพิ่มเครื่องหมายถูก [ตรวจสอบ] เลือก [ตกลง] เพื่อบันทึกการตั้งค่า

ตั้งขอบเขตความเร็วชัตเตอร์

คุณสามารถตั้งขอบเขตความเร็วชัตเตอร์ได้ โดยในโหมด ระดับแสงยืดหยุ่น, ระบุค่าความเร็วชัตเตอร์ หรือ ตั้งค่าระดับแสงด้วยตนเอง คุณสามารถตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ด้วยตนเองภายในขอบเขตที่คุณกำหนด ส่วนในโหมด โปรแกรมระดับแสงอัตโนมัติ และ ระบุค่ารูรับแสง หรือในโหมด ระดับแสงยืดหยุ่น ที่มีการตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์เป็น [AUTO] ความเร็วชัตเตอร์จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติภายในขอบเขตที่คุณกำหนด (ยกเว้นการบันทึกภาพเคลื่อนไหว) เลือก [ตกลง] เพื่อบันทึกการตั้งค่า

 • ความเร็วต่ำสุด

  สามารถตั้งค่าให้อยู่ในช่วง 30 วินาที – 1/4000 วินาที

 • ความเร็วสูงสุด

  สามารถตั้งค่าให้อยู่ในช่วง 1/8000 วินาที – 15 วินาที

ตั้งขอบเขตรูรับแสง

คุณสามารถตั้งขอบเขตค่ารูรับแสงได้ โดยในโหมด ระดับแสงยืดหยุ่น, ระบุค่ารูรับแสง, ตั้งค่าระดับแสงด้วยตนเอง หรือ ค้างชัตเตอร์ คุณสามารถตั้งค่ารูรับแสงด้วยตนเองภายในขอบเขตที่คุณกำหนด ส่วนในโหมด โปรแกรมระดับแสงอัตโนมัติ และ ระบุค่าความเร็วชัตเตอร์ หรือในโหมด ระดับแสงยืดหยุ่น ที่มีการตั้งค่ารูรับแสงเป็น [AUTO] ค่ารูรับแสงจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติภายในขอบเขตที่คุณกำหนด เลือก [ตกลง] เพื่อบันทึกการตั้งค่า

 • รูรับแสงกว้างสุด

  สามารถตั้งค่าให้อยู่ในช่วง f/1.0–f/64

 • รูรับแสงแคบสุด

  สามารถตั้งค่าให้อยู่ในช่วง f/91–f/1.4

หมายเหตุ

 • ขอบเขตค่ารูรับแสงที่ใช้ได้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับค่ารูรับแสงต่ำสุดและสูงสุดของเลนส์

C.Fn3

ทิศทางปุ่มหมุนขณะตั้งค่า Tv/Av

ทิศทางการหมุนปุ่มเมื่อตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์และค่ารูรับแสงสามารถกลับกันได้

กลับทิศทางการหมุนของปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก, ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 1 และ ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 2 ในโหมดถ่ายภาพ ตั้งค่าระดับแสงด้วยตนเอง และเฉพาะปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก ในโหมดถ่ายภาพอื่นๆ ทิศทางของปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 1 และ ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 2 ในโหมด ตั้งค่าระดับแสงด้วยตนเอง จะตรงกับทิศทางเพื่อตั้งค่าการชดเชยแสงในโหมด โปรแกรมระดับแสงอัตโนมัติ, ระบุค่าความเร็วชัตเตอร์ และ ระบุค่ารูรับแสง

 • ปกติ: ทิศทางปกติ
 • กลับทิศทาง: กลับทิศทาง

การหมุนแหวนควบคุม

ทิศทางการหมุนแหวนควบคุมเลนส์ RF และตัวแปลงเมาท์เมื่อตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์และค่ารูรับแสงสามารถกลับกันได้

 • ปกติ: ทิศทางปกติ
 • กลับทิศทาง: กลับทิศทาง

ปรับการทำงานของปุ่ม

คุณสามารถกำหนดฟังก์ชั่นที่ใช้บ่อยให้กับปุ่มต่างๆ ของกล้องที่ง่ายต่อการใช้งานสำหรับคุณ ทั้งนี้สามารถกำหนดฟังก์ชั่นที่แตกต่างกันสำหรับการใช้งานเมื่อถ่ายภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวให้กับปุ่มเดียวกันได้

 1. เลือก [การตั้งค่าระบบส่วนตัว: ปรับการทำงานของปุ่ม]

 2. เลือกตัวควบคุมกล้องตัวหนึ่ง

 3. เลือกฟังก์ชั่นเพื่อกำหนดค่า

  • กดปุ่ม ตั้งค่า เพื่อตั้งค่า
  • คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าขั้นสูงสำหรับฟังก์ชั่นที่มีสัญลักษณ์ [ข้อมูล] ที่ด้านซ้ายล่างของหน้าจอโดยการกดปุ่ม ข้อมูล

หมายเหตุ

 • การตั้งค่า [การตั้งค่าระบบส่วนตัว: ปรับการทำงานของปุ่ม] จะไม่ถูกลบแม้ว่าคุณจะเลือก [การตั้งค่าระบบส่วนตัว: ลบการตั้งค่าระบบส่วนตัว(C.Fn)ทั้งหมด] หากต้องการลบการตั้งค่า ให้เลือก [การตั้งค่าระบบส่วนตัว: ลบการตั้งค่าที่ตั้งไว้]

ฟังก์ชั่นที่ผู้ใช้กำหนดเองได้

AF

●: ค่าเริ่มต้น ○: ผู้ใช้กำหนดเองได้
ฟังก์ชั่น ปุ่มชัตเตอร์ กดครึ่งหนึ่ง ปุ่มภาพเคลื่อนไหว AF-ON ปุ่มล็อค AE ปุ่มจุด AF ปุ่มเช็คระยะชัดลึก ปุ่มเลนส์ ปุ่มหลายหน้าที่ ปุ่ม SET ปุ่มอเนกประสงค์
เริ่มวัดแสงและ AF
เริ่มวัดแสงและ AF
หยุด AF
หยุด AF
เลือกจุด AF
เลือกจุด AF
เลือกจุด AF โดยตรง
เลือกจุด AF โดยตรง
ตั้งจุด AF ไว้ตรงกลาง
ตั้งจุด AF ไว้ตรงกลาง
เปลี่ยนไปใช้ระบบ AF ที่บันทึกไว้
เปลี่ยนไปใช้ระบบ AF ที่บันทึกไว้*1
เลือกวิธี AF โดยตรง
เลือกวิธี AF โดยตรง*1
AF ครั้งเดียว/Servo AF
AF ครั้งเดียว ลูกศร (ซ้าย/ขวา) Servo AF*1
AF ตรวจจับดวงตา
AF ตรวจจับดวงตา*1
AF แบบแตะและลาก
AF แบบแตะและลาก
การตรวจจับดวงตา
ตรวจจับดวงตา
การเน้นสี
การเน้นสี
ตัวช่วยโฟกัส
ตัวช่วยโฟกัส
โหมดขับเคลื่อน
โหมดขับเคลื่อน*1

1: ไม่สามารถกำหนดเป็นฟังก์ชั่นที่ใช้งานได้ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

ระดับแสง

●: ค่าเริ่มต้น ○: ผู้ใช้กำหนดเองได้
ฟังก์ชั่น ปุ่มชัตเตอร์ กดครึ่งหนึ่ง ปุ่มภาพเคลื่อนไหว AF-ON ปุ่มล็อค AE ปุ่มจุด AF ปุ่มเช็คระยะชัดลึก ปุ่มเลนส์ ปุ่มหลายหน้าที่ ปุ่ม SET ปุ่มอเนกประสงค์
เริ่มวัดแสง
เริ่มวัดแสง
ล็อค AE *3
ล็อค AE
ล็อค AE (กดแช่)
ล็อค AE (กดแช่)
ล็อค AE หยุด AF
ล็อค AE หยุด AF
ล็อค AE (ขณะกดปุ่มค้างไว้)
ล็อค AE (ขณะกดปุ่มค้างไว้)*1
ล็อค AE/ล็อคแฟลช FE *4
ล็อค AE/ล็อคแฟลช FE*1
ชดเชยแสง (กดแช่ หมุนปุ่มหมุนหลัก)
ชดเชยแสง (กดแช่ หมุน ปุ่มหมุนหลัก)
ตั้งความไวแสง ISO (กดแช่ หมุนปุ่มหมุนหลัก)
ตั้งความไวแสงISO(กดแช่ หมุน ปุ่มหมุนหลัก)
ล็อคแฟลช FE
ล็อคแฟลช FE*1

1: ไม่สามารถกำหนดเป็นฟังก์ชั่นที่ใช้งานได้ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

3: ค่าเริ่มต้นในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

4: ค่าเริ่มต้นในการถ่ายภาพนิ่ง

ภาพ

●: ค่าเริ่มต้น ○: ผู้ใช้กำหนดเองได้
ฟังก์ชั่น ปุ่มชัตเตอร์ กดครึ่งหนึ่ง ปุ่มภาพเคลื่อนไหว AF-ON ปุ่มล็อค AE ปุ่มจุด AF ปุ่มเช็คระยะชัดลึก ปุ่มเลนส์ ปุ่มหลายหน้าที่ ปุ่ม SET ปุ่มอเนกประสงค์
คุณภาพของภาพ
คุณภาพของภาพ*1
กำหนดคุณภาพของภาพด้วยปุ่มเดียว
กำหนดคุณภาพของภาพด้วยปุ่มเดียว*1
คุณภาพภาพด้วยปุ่มเดียว (กดแช่)
คุณภาพภาพด้วยปุ่มเดียว (กดแช่)*1
ระบบบันทึก+เลือกการ์ด/โฟลเดอร์
ระบบบันทึก+เลือกการ์ด/โฟลฯ
อัตราส่วนของภาพนิ่ง
สัดส่วนของภาพนิ่ง*1
การปรับแสงเหมาะสมอัตโนมัติ
ปรับแสงเหมาะสมอัตโนมัติ
การเลือกรูปแบบภาพ
รูปแบบภาพ
ป้องกันภาพ
ล็อคภาพ
คะแนน
คะแนน

1: ไม่สามารถกำหนดเป็นฟังก์ชั่นที่ใช้งานได้ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

ภาพเคลื่อนไหว

●: ค่าเริ่มต้น ○: ผู้ใช้กำหนดเองได้
ฟังก์ชั่น ปุ่มชัตเตอร์ กดครึ่งหนึ่ง ปุ่มภาพเคลื่อนไหว AF-ON ปุ่มล็อค AE ปุ่มจุด AF ปุ่มเช็คระยะชัดลึก ปุ่มเลนส์ ปุ่มหลายหน้าที่ ปุ่ม SET ปุ่มอเนกประสงค์
รูปแบบ Zebra
รูปแบบ Zebra*2
การบันทึกภาพเคลื่อนไหว
บันทึกวิดีโอ
หยุด Servo AF ภาพเคลื่อนไหว
หยุด Servo AF ภาพเคลื่อนไหว

2: ไม่สามารถกำหนดเป็นฟังก์ชั่นที่ใช้งานได้ในการถ่ายภาพนิ่ง

การทำงาน

●: ค่าเริ่มต้น ○: ผู้ใช้กำหนดเองได้
ฟังก์ชั่น ปุ่มชัตเตอร์ กดครึ่งหนึ่ง ปุ่มภาพเคลื่อนไหว AF-ON ปุ่มล็อค AE ปุ่มจุด AF ปุ่มเช็คระยะชัดลึก ปุ่มเลนส์ ปุ่มหลายหน้าที่ ปุ่ม SET ปุ่มอเนกประสงค์
การตั้งค่าระบบแฟลช
ตั้งค่าระบบแฟลช*1
ตั้งค่าฟังก์ชั่นปุ่ม
ตั้งค่าฟังก์ชั่นปุ่มหมุน
เช็คระยะชัดลึก *3
เช็คระยะชัดลึก*1
ลบรายการที่เลือกในโหมด Fv
ลบรายการที่เลือกในโหมด Fv*1
ลบ Tv/Av/ค่าแสง/ISO ในโหมด Fv
ลบ Tv/Av/ ชดเชยแสง/ISO ในโหมด Fv*1
หน้าจอควบคุมทันใจ
หน้าจอควบคุมทันใจ
ขยายหรือย่อ
ขยาย/ย่อ
การดูภาพ
แสดงภาพอีกครั้ง
ขยายภาพระหว่างการดูภาพ
ขยายภาพระหว่างการดูภาพ
บันทึก/เรียกคืนระบบการถ่ายภาพ
บันทึก/เรียกคืนระบบการถ่ายภาพ*1
การแสดงเมนู
แสดงเมนู
ชัตเตอร์แบบแตะ
ชัตเตอร์แบบแตะ*1
สร้างโฟลเดอร์
สร้างโฟลเดอร์*1
ความสว่างจอสูงสุด (ชั่วคราว)
ใช้ความสว่างจอสูงสุด (ชั่วคราว)
ปิดหน้าจอ
ปิดหน้าจอ
สลับระหว่างช่องมองภาพ/หน้าจอ
สลับระหว่างช่องมองภาพ/หน้าจอ
โหมด Eco
โหมด Eco
คุณสมบัติระบบไร้สาย
ฟังก์ชั่น Wi-Fi
ไม่มีหน้าที่ (ไม่ใช้งาน) *4
ไม่มีหน้าที่ (ไม่ใช้งาน)

1: ไม่สามารถกำหนดเป็นฟังก์ชั่นที่ใช้งานได้ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

3: ค่าเริ่มต้นในการถ่ายภาพนิ่ง

4: ค่าเริ่มต้นในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

หมายเหตุ

 • [ปุ่มเลนส์]: “ปุ่มหยุด AF” บนเลนส์ถ่ายภาพไกลช่วงพิเศษที่มีระบบป้องกันภาพสั่น

ปรับการทำงานปุ่มหมุน

สามารถกำหนดฟังก์ชั่นที่ใช้บ่อยให้กับปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก/ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 1/ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 2/แหวนควบคุม

 1. เลือก [การตั้งค่าระบบส่วนตัว: ปรับการทำงานปุ่มหมุน]

 2. เลือกตัวควบคุมกล้องตัวหนึ่ง

 3. เลือกฟังก์ชั่นเพื่อกำหนดค่า

  • กดปุ่ม ตั้งค่า เพื่อตั้งค่า
  • คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าขั้นสูงสำหรับฟังก์ชั่นที่มีสัญลักษณ์ [ข้อมูล] ที่ด้านซ้ายล่างของหน้าจอโดยการกดปุ่ม ข้อมูล

หมายเหตุ

 • การตั้งค่า [การตั้งค่าระบบส่วนตัว: ปรับการทำงานปุ่มหมุน] จะไม่ถูกลบแม้ว่าคุณจะเลือก [การตั้งค่าระบบส่วนตัว: ลบการตั้งค่าระบบส่วนตัว(C.Fn)ทั้งหมด] หากต้องการลบการตั้งค่า ให้เลือก [การตั้งค่าระบบส่วนตัว: ลบการตั้งค่าที่ตั้งไว้]

ฟังก์ชั่นที่ใช้ได้สำหรับปุ่มหมุน

●: ค่าเริ่มต้น ○: ผู้ใช้กำหนดเองได้
ฟังก์ชั่น ปุ่มหมุนหลัก ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 2 ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 1 แหวนควบคุม
เลือกวิธีโฟกัสอัตโนมัติ เลือกวิธีโฟกัสอัตโนฯ
เลือกจุด AF โดยตรง เลือกจุด AF โดยตรง
วิธีโฟกัสอัตโนมัติ (ขณะกดปุ่มวัดแสง) วิธีโฟกัสอัตโนฯ (กดมิเตอร์ค้าง)
ปรับความเร็วชัตเตอร์ ปรับความเร็วชัตเตอร์
ปรับค่ารูรับแสง ปรับค่ารูรับแสง
ชดเชยแสง ชดเชยแสง
ISO ตั้งความไวแสง ISO
ปรับความเร็วชัตเตอร์ (ขณะกดปุ่มวัดแสง) ปรับความเร็วชัตฯ (กดมิเตอร์ค้าง)
ปรับค่ารูรับแสง (ขณะกดปุ่มวัดแสง) ปรับค่ารูรับแสง (กดมิเตอร์ค้าง)
ชดเชยแสง (กดแช่ หมุนปุ่มหมุนหลัก) ชดเชยแสง (กดมิเตอร์ค้าง)
ตั้งความไวแสง ISO (กดแช่ หมุนปุ่มหมุนหลัก) ตั้งความไวแสง ISO (กดมิเตอร์ค้าง)
ชดเชยระดับแสงแฟลช (ขณะกดปุ่มวัดแสง) ชดเชยระดับแสงแฟลช (กดมิเตอร์ค้าง)
ตั้งความเร็วชัตเตอร์ในโหมด M ตั้งความเร็วชัตเตอร์ในโหมด M
ตั้งค่ารูรับแสงในโหมด M ตั้งค่ารูรับแสงในโหมด M
เลือกสมดุลแสงขาว เลือกสมดุลแสงขาว
เลือกอุณหภูมิสี เลือกอุณหภูมิสี
การเลือกรูปแบบภาพ รูปแบบภาพ
เลือกสมดุลแสงขาว (ขณะกดปุ่มวัดแสง) เลือก WB (กดมิเตอร์ค้าง)
อุณหภูมิสี (ขณะกดปุ่มวัดแสง) อุณหภูมิสี (กดมิเตอร์ค้าง)
เลือกรูปแบบภาพ (ขณะกดปุ่มวัดแสง) เลือก รูปแบบภาพ (กดมิเตอร์ค้าง)
ไม่มีหน้าที่ (ไม่ใช้งาน) ไม่มีหน้าที่ (ไม่ใช้งาน)

หมายเหตุ

 • ไม่สามารถกำหนดการทำงานของปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก และ ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 2 เองได้ในโหมด [ระดับแสงยืดหยุ่น]
 • แหวนควบคุม: แหวนควบคุมบนเลนส์ RF และตัวแปลงเมาท์

ลบการตั้งค่าที่ตั้งไว้

 1. เลือก [การตั้งค่าระบบส่วนตัว: ลบการตั้งค่าที่ตั้งไว้]

 2. เลือก [ตกลง]

  • [ปรับการทำงานของปุ่ม] และ [ปรับการทำงานปุ่มหมุน] จะถูกเรียกคืนเป็นค่าเริ่มต้น

C.Fn4

เพิ่มข้อมูลตัดขอบภาพ

การเพิ่มข้อมูลตัดขอบภาพจะแสดงเส้นแนวตั้งสำหรับสัดส่วนภาพที่กำหนดไว้ในการถ่ายภาพ เพื่อให้คุณสามารถจัดองค์ประกอบภาพได้ราวกับถ่ายภาพด้วยกล้องขนาดกลางหรือใหญ่ (6×6 ซม. 4×5 นิ้ว และอื่นๆ)

เมื่อคุณถ่ายภาพ กล้องจะเพิ่มข้อมูลสัดส่วนภาพให้กับภาพสำหรับการตัดขอบใน Digital Photo Professional (ซอฟต์แวร์ EOS) แทนการตัดขอบภาพที่บันทึกลงในการ์ด

คุณสามารถนำเข้าภาพไปยัง Digital Photo Professional บนคอมพิวเตอร์ และตัดขอบภาพตามสัดส่วนภาพที่ตั้งค่าไว้ในขณะที่ถ่ายภาพได้อย่างง่ายดาย

 • OFF: ไม่ใช้งาน
 • 6:6: สัดส่วนภาพ 6:6
 • 3:4: สัดส่วนภาพ 3:4
 • 4:5: สัดส่วนภาพ 4:5
 • 6:7: สัดส่วนภาพ 6:7
 • 5:6: สัดส่วนภาพ 10:12
 • 5:7: สัดส่วนภาพ 5:7

ข้อควรระวัง

 • สามารถเพิ่มข้อมูลตัดขอบภาพได้เมื่อตั้งค่า [การถ่ายภาพ: การถ่ายภาพตัดขอบ/อัตราส่วนภาพ] เป็น [ฟูลเฟรม] เท่านั้น
 • ภาพ JPEG หรือ HEIF จะไม่ถูกบันทึกในขนาดที่ตัดขอบ หากคุณใช้กล้องเพื่อประมวลผลภาพ RAW ที่มีข้อมูลตัดขอบภาพ () ในกรณีนี้ การประมวลผล RAW จะสร้างภาพ JPEG หรือ HEIF ที่มีข้อมูลตัดขอบภาพ

หมายเหตุ

 • เส้นที่บ่งบอกอัตราส่วนภาพที่คุณกำหนดจะแสดงบนหน้าจอ

บีบอัดเสียง

ตั้งค่าการบีบอัดเสียงสำหรับการบันทึกภาพเคลื่อนไหว [ไม่ใช้งาน] ให้คุณภาพเสียงที่สูงกว่าเมื่อบีบอัดเสียง แต่ขนาดไฟล์จะใหญ่ขึ้น

 • ON: ใช้งาน
 • OFF: ไม่ใช้งาน

ข้อควรระวัง

 • การแก้ไขไฟล์ภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกภาพโดยตั้งค่า [ไม่ใช้งาน] แล้วบันทึกไฟล์ด้วยการบีบอัดจะทำการบีบอัดเสียงด้วย
 • เสียงจะถูกบีบอัดแม้ว่ามีการเลือก [ไม่ใช้งาน] เมื่อตั้งค่า [คุณ.บันทึกภาพ.ไหว] เป็น Full HD29.97fpsIPB (อ่อน) (NTSC) หรือ Full HD25.00fpsIPB (อ่อน) (PAL)

ค่าเริ่มต้นของปุ่มลบ

คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกที่จะเลือกตามค่าเริ่มต้นในเมนูลบ () ซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยการกดปุ่ม ลบ ระหว่างการเล่นภาพหรือระหว่างการตรวจดูภาพหลังจากที่ถ่าย

โดยการตั้งค่าตัวเลือกอื่นนอกจาก [ยกเลิก] คุณสามารถลบภาพได้อย่างรวดเร็วเพียงแค่กดปุ่ม ตั้งค่า

 • ยกเลิก: ได้เลือก [ยกเลิก]
 • ลบ: ได้เลือก [ลบ]
 • RAW: ได้เลือก [ลบ RAW]
 • J/H: เลือก [ลบภาพที่ไม่ใช่ RAW] แล้ว

ข้อควรระวัง

 • ระวังอย่าลบภาพโดยไม่ตั้งใจเมื่อตั้งค่าตัวเลือกอื่นที่ไม่ใช่ [ยกเลิก]

ลั่นชัตเตอร์ไม่ใช้เลนส์

คุณสามารถกำหนดให้สามารถถ่ายภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวได้ โดยไม่ใช้เลนส์

 • OFF: ไม่ใช้งาน
 • ON: ใช้งาน

หดเลนส์กลับเมื่อปิดกล้อง

คุณสามารถตั้งค่าว่าจะให้เลนส์ STM ประเภทเกียร์ (เช่น EF40mm f/2.8 STM) หดกลับโดยอัตโนมัติหรือไม่ เมื่อปรับสวิตช์เปิด/ปิดกล้องไปที่ ปิดเครื่อง

 • ON: ใช้งาน
 • OFF: ไม่ใช้งาน

ข้อควรระวัง

 • เมื่อใช้ระบบปิดสวิตช์อัตโนมัติ เลนส์จะไม่หดกลับไม่ว่าการตั้งค่านี้จะเป็นอย่างไรก็ตาม
 • ก่อนถอดเลนส์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลนส์ได้หดกลับแล้ว

หมายเหตุ

 • เมื่อตั้งค่า [ใช้งาน] ฟังก์ชั่นนี้จะมีผลโดยไม่คำนึงถึงการปรับสวิตช์เลือกโหมดโฟกัสของเลนส์ (AF หรือ MF)

เพิ่มข้อมูล IPTC

การบันทึกข้อมูล IPTC (International Press Telecommunications Council) ลงในกล้องจาก EOS Utility (ซอฟต์แวร์ EOS) ช่วยให้คุณสามารถบันทึก (เพิ่ม) ข้อมูลนี้ไปยังภาพนิ่ง JPEG/HEIF/RAW ได้ในขณะที่ถ่ายภาพ สิ่งนี้มีประโยชน์ในการจัดการไฟล์และงานอื่นๆ ที่ใช้ข้อมูล IPTC

สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล IPTC ไปยังกล้อง และรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่คุณสามารถบันทึก โปรดดูคู่มือการใช้งาน EOS Utility

 • OFF: ไม่ใช้งาน
 • ON: ใช้งาน

ข้อควรระวัง

 • ไม่มีการเพิ่มข้อมูล IPTC เมื่อคุณบันทึกภาพเคลื่อนไหว

หมายเหตุ

 • ในระหว่างการเล่นภาพ คุณสามารถตรวจสอบว่ามีการเพิ่มข้อมูล IPTC แล้วหรือไม่
 • คุณสามารถใช้ Digital Photo Professional (ซอฟต์แวร์ EOS) เพื่อตรวจสอบข้อมูล IPTC ในภาพ
 • ข้อมูล IPTC ที่บันทึกลงในกล้องจะไม่ถูกลบหากคุณเลือก [การตั้งค่าระบบส่วนตัว: ลบการตั้งค่าระบบส่วนตัว(C.Fn)ทั้งหมด] () แต่การตั้งค่าจะเปลี่ยนเป็น [ไม่ใช้งาน]

C.Fn5

ลบการตั้งค่าระบบส่วนตัว(C.Fn)ทั้งหมด

การเลือก [การตั้งค่าระบบส่วนตัว: ลบการตั้งค่าระบบส่วนตัว(C.Fn)ทั้งหมด] จะลบการตั้งค่าระบบส่วนตัวทั้งหมดยกเว้น [ปรับการทำงานของปุ่ม] และ [ปรับการทำงานปุ่มหมุน]

หมายเหตุ

 • การดำเนินการ [การตั้งค่าระบบส่วนตัว: ลบการตั้งค่าระบบส่วนตัว(C.Fn)ทั้งหมด] ไม่ได้ลบการตั้งค่าที่กำหนดไว้ใน [การตั้งค่าระบบส่วนตัว: ปรับการทำงานของปุ่ม] และ [การตั้งค่าระบบส่วนตัว: ปรับการทำงานปุ่มหมุน] หากต้องการลบการตั้งค่า ให้เลือก [การตั้งค่าระบบส่วนตัว: ลบการตั้งค่าที่ตั้งไว้] โปรดทราบว่าแม้ว่าข้อมูลที่เพิ่มโดยใช้ [การตั้งค่าระบบส่วนตัว: เพิ่มข้อมูล IPTC] จะถูกเก็บไว้ แต่การตั้งค่าจะเปลี่ยนเป็น [ไม่ใช้งาน]