ความสว่างช่องมองภาพ

  1. เลือก [ตั้งค่า: ความสว่างช่องมองภาพ]

  2. ทำการปรับเปลี่ยน

    • โดยการอ้างอิงภาพสีเทา ให้หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 1 เพื่อปรับความสว่าง จากนั้นกดปุ่ม ตั้งค่า ตรวจสอบผลที่ได้ในช่องมองภาพ