ความสว่างหน้าจอ

  1. เลือก [ตั้งค่า: ความสว่างหน้าจอ]

  2. ทำการปรับเปลี่ยน

    • โดยการอ้างอิงภาพสีเทา ให้หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 1 เพื่อปรับความสว่าง จากนั้นกดปุ่ม ตั้งค่า ตรวจสอบผลที่ได้บนหน้าจอ

หมายเหตุ

  • หากต้องการตรวจสอบระดับแสงของภาพ แนะนำให้อ้างอิงฮิสโตแกรม ()