ระดับเสียงหูฟัง

  1. เลือก [ตั้งค่า: ระดับเสียงหูฟัง]

  2. ปรับระดับเสียง

    • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 1 เพื่อปรับระดับเสียง จากนั้นกดปุ่ม ตั้งค่า

หมายเหตุ

  • คุณสามารถตรวจสอบเสียงจากไมโครโฟนในตัวกล้องหรือไมโครโฟนภายนอกบนหูฟัง เมื่อตั้งค่า [การถ่ายภาพ: บันทึกเสียง] เป็นตัวเลือกอื่นนอกเหนือจาก [ไม่ใช้งาน] และตั้งค่า [อัตราเฟรมสูง] เป็น [ไม่ใช้งาน]