เสียงเตือน

 1. เลือก [ตั้งค่า: เสียงเตือน]

 2. เลือกตัวเลือก

  • ใช้งาน

   กล้องจะส่งเสียงเตือนหลังจากการโฟกัสและในการตอบสนองต่อการใช้งานแบบสัมผัส

  • แตะ ปิดเสียง

   ปิดใช้งานการส่งเสียงเตือนสำหรับการใช้งานแบบสัมผัส

  • ไม่ใช้งาน

   ปิดใช้งานการส่งเสียงเตือนสำหรับการยืนยันโฟกัส การถ่ายภาพแบบตั้งเวลา และการใช้งานแบบสัมผัส