วิธีใช้

เมื่อ [ข้อมูล วิธีใช้] แสดงขึ้น คุณสามารถแสดงคำอธิบายของคุณสมบัติได้โดยกดปุ่ม ข้อมูล กดปุ่มดังกล่าวอีกครั้ง เพื่อปิดหน้าแสดงวิธีใช้ หากต้องการเลื่อนหน้าจอ เมื่อแถบเลื่อน (1) ปรากฏขึ้นทางด้านขวา ให้หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 1

  • ตัวอย่าง: [AF: Case 2]

    ข้อมูล
  • ตัวอย่าง: [ตั้งค่า: ล็อคหลายหน้าที่]

    ข้อมูล

การเปลี่ยนขนาดข้อความวิธีใช้

  1. เลือก [ตั้งค่า: ขนาดอักษรวิธีใช้]

  2. เลือกตัวเลือก