Tv: ระบุค่าความเร็วชัตเตอร์

ในโหมดนี้ คุณตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์และกล้องจะตั้งค่ารูรับแสงโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ได้ค่าแสงมาตรฐานที่ตรงกับความสว่างของวัตถุ ความเร็วชัตเตอร์ที่สูงขึ้นสามารถหยุดการเคลื่อนไหวของวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ ความเร็วชัตเตอร์ที่ต่ำลงสามารถสร้างเอฟเฟคเบลอ ทำให้ได้การเคลื่อนไหวที่ดูน่าประทับใจ

ระบุค่าความเร็วชัตเตอร์ หมายถึง Time value (ค่าเวลา)

เบลอจากการเคลื่อนไหว

(ความเร็วต่ำ: 1/30 วินาที)

หยุดนิ่งการเคลื่อนไหว

(ความเร็วสูง: 1/2000 วินาที)

 1. ปรับปุ่มโหมดไปที่ ระบุค่าความเร็วชัตเตอร์

 2. ตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ที่ต้องการ

  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก เพื่อตั้งค่า
 3. โฟกัสไปยังวัตถุ

  • กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง
  • ค่ารูรับแสงจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ
 4. ตรวจสอบการแสดงผล และถ่ายภาพ

  • หากการแสดงค่ารูรับแสงไม่กะพริบ จะเป็นการใช้การเปิดรับแสงมาตรฐาน

ข้อควรระวัง

 • หากค่ารูรับแสงต่ำสุดกะพริบ แสดงว่าการเปิดรับแสงน้อยเกินไป

  หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก เพื่อตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ให้ต่ำลงจนกระทั่งค่ารูรับแสงหยุดกะพริบ หรือปรับความไวแสง ISO ให้สูงขึ้น

 • หากค่ารูรับแสงสูงสุดกะพริบ แสดงว่าการเปิดรับแสงมากเกินไป

  หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก เพื่อตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ให้สูงขึ้นจนกระทั่งค่ารูรับแสงหยุดกะพริบ หรือปรับความไวแสง ISO ให้ต่ำลง

หมายเหตุ

 • การแสดงความเร็วชัตเตอร์

 • ตัวอย่างเช่น “0"5” หมายถึง 0.5 วินาที และ “15"” หมายถึง 15 วินาที