การตั้งค่าและการทำงานของเมนู

 1. (1) ปุ่ม เมนู
 2. (2) ปุ่ม Q (การควบคุมทันใจ)
 3. (3) ปุ่ม ข้อมูล
 4. (4) หน้าจอ
 1. (5) ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 1 ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 1
 2. (6) ปุ่ม ตั้งค่า
 3. (7) ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 2 ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 2
 4. (8) ปุ่มหมุนหลัก ปุ่มหมุนหลัก

หน้าจอเมนูในโหมด ฉากอัตโนมัติอัจฉริยะ

 • ในโหมด ฉากอัตโนมัติอัจฉริยะ แถบและรายการเมนูบางอย่างจะไม่ปรากฏขึ้น

หน้าจอเมนูในโหมด ระดับแสงยืดหยุ่น/โปรแกรมระดับแสงอัตโนมัติ/ระบุค่าความเร็วชัตเตอร์/ระบุค่ารูรับแสง/ตั้งค่าระดับแสงด้วยตนเอง/ค้างชัตเตอร์

 1. (1) แถบหลัก
 2. (2) แถบรอง
 3. (3) รายการเมนู
 4. (4) การถ่ายภาพ: การถ่ายภาพ
 5. (5) โฟกัสอัตโนมัติ: โฟกัสอัตโนมัติ
 6. (6) การเล่นภาพ: การเล่นภาพ
 1. (7) คุณสมบัติระบบไร้สาย: คุณสมบัติระบบไร้สาย
 2. (8) ตั้งค่า: ตั้งค่า
 3. (9) การตั้งค่าระบบส่วนตัว: การตั้งค่าระบบส่วนตัว
 4. (10) เมนูส่วนตัว: เมนูส่วนตัว
 5. (11) การตั้งค่าเมนู

ขั้นตอนการตั้งค่าเมนู

 1. แสดงหน้าจอเมนู

  • กดปุ่ม เมนู เพื่อแสดงหน้าจอเมนู
 2. เลือกแถบ

  • แต่ละครั้งที่คุณหมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 2 แถบหลัก (กลุ่มฟังก์ชั่น) จะเปลี่ยนไป คุณยังสามารถสลับแถบได้โดยการกดปุ่ม Q (การควบคุมทันใจ)
  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก เพื่อเลือกแถบรอง
 3. เลือกรายการ

  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 1 เพื่อเลือกรายการ จากนั้นกดปุ่ม ตั้งค่า
 4. เลือกตัวเลือก

  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 1 เพื่อเลือกตัวเลือก
  • ค่าปัจจุบันที่ถูกเลือกจะแสดงเป็นสีน้ำเงิน
 5. ตั้งค่าตัวเลือก

  • กดปุ่ม ตั้งค่า เพื่อตั้งค่า
 6. ออกจากการตั้งค่า

  • กดปุ่ม เมนู เพื่อกลับสู่โหมดสแตนด์บายสำหรับถ่ายภาพ

หมายเหตุ

 • คำอธิบายของฟังก์ชั่นเมนูต่อจากนี้จะถือว่าคุณได้กดปุ่ม เมนู เพื่อแสดงหน้าจอเมนูแล้ว
 • การใช้งานเมนูยังสามารถทำได้โดยการแตะที่หน้าจอเมนูหรือใช้ ปุ่มอเนกประสงค์
 • หากต้องการยกเลิกการทำงาน ให้กดปุ่ม เมนู

รายการเมนูที่มีสีจาง

ตัวอย่าง: เมื่อตั้งค่าเน้นโทนภาพบริเวณสว่าง

รายการเมนูที่มีสีจางไม่สามารถตั้งค่าได้ การตั้งค่าฟังก์ชั่นอื่นได้ครอบคลุมรายการเมนูที่มีสีจางนี้แล้ว

คุณสามารถดูฟังก์ชั่นที่มีผลเหนือกว่าได้โดยเลือกรายการเมนูที่มีสีจางและกดปุ่ม ตั้งค่า

หากคุณยกเลิกการตั้งค่าฟังก์ชั่นที่มีผลเหนือกว่า รายการเมนูที่มีสีจางจะกลับมาตั้งค่าได้

ข้อควรระวัง

 • คุณอาจไม่สามารถดูฟังก์ชั่นที่มีผลครอบคลุมได้สำหรับรายการเมนูที่มีสีจางในบางรายการ

หมายเหตุ

 • คุณสามารถรีเซ็ตฟังก์ชั่นเมนูเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นได้โดยการเลือก [ตั้งค่าพื้นฐาน] ใน [ตั้งค่า: รีเซตกล้อง] ()