การใช้งานช่องมองภาพ

มองผ่านช่องมองภาพเพื่อเปิดใช้งาน คุณยังสามารถจำกัดการแสดงผลเป็นหน้าจอหรือช่องมองภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง ()

การปรับช่องมองภาพ

  1. หมุนปุ่มปรับแก้สายตา

    • หมุนปุ่มไปทางซ้ายหรือขวา เพื่อให้การแสดงในช่องมองภาพดูคมชัด

ข้อควรระวัง

  • ช่องมองภาพและหน้าจอไม่สามารถใช้งานได้ในเวลาเดียวกัน
  • ในบางอัตราส่วนของภาพ แถบสีดำจะแสดงขึ้นที่ขอบด้านบนสุดและล่างสุด หรือด้านซ้ายและด้านขวาของหน้าจอ พื้นที่เหล่านี้จะไม่ถูกบันทึก