การติด/การถอดเลนส์ EF/EF-S

เลนส์ EF และ EF-S ทั้งหมดสามารถใช้งานได้โดยการติดตัวแปลงเมาท์ EF-EOS R เสริม กล้องไม่สามารถใช้ร่วมกับเลนส์ EF-M ได้

การติดเลนส์

 1. ถอดฝาปิด

  • ถอดฝาปิดด้านท้ายเลนส์และฝาปิดกล้องออก โดยหมุนตามทิศทางของลูกศรในภาพ
 2. ติดเลนส์เข้ากับตัวแปลง

  • จัดตำแหน่งจุดชี้เมาท์สีแดงหรือสีขาวบนเลนส์ให้ตรงกับจุดชี้เมาท์บนตัวแปลง แล้วหมุนเลนส์ตามทิศทางของลูกศรในภาพ จนกระทั่งคลิกลงตำแหน่ง
   • (1) จุดสีแดง
   • (2) จุดสีขาว
 3. ติดตัวแปลงเข้ากับกล้อง

  • จัดตำแหน่งจุดชี้เมาท์สีแดง (3) บนตัวแปลงและกล้องให้ตรงกัน แล้วหมุนเลนส์ตามทิศทางของลูกศรในภาพ จนกระทั่งคลิกลงตำแหน่ง
 4. ปรับสวิตช์เลือกโหมดโฟกัสของเลนส์ไปที่ AF

  • AF หมายถึง การโฟกัสอัตโนมัติ
  • MF หมายถึง การโฟกัสด้วยตนเอง ระบบโฟกัสอัตโนมัติจะไม่ทำงาน
 5. ถอดฝาปิดหน้าเลนส์ออก

การถอดเลนส์

 1. ขณะที่กดปุ่มปลดล็อคเลนส์ค้างไว้ ให้หมุนตัวแปลงตามทิศทางของลูกศรในภาพ

  • หมุนเลนส์ไปจนสุด แล้วถอดออก
 2. ถอดเลนส์ออกจากตัวแปลง

  • ดันสลักปลดล็อคเลนส์บนตัวแปลงค้างไว้ และหมุนเลนส์ทวนเข็มนาฬิกา
  • หมุนเลนส์ไปจนสุด แล้วถอดออก
  • สวมฝาปิดเลนส์เข้ากับเลนส์ที่คุณถอดออก

ข้อควรระวัง