ข้อควรระวังในการใช้งาน

การดูแลรักษากล้อง

 • กล้องเป็นอุปกรณ์ที่มีความละเอียด อย่าทำตกหรือทำให้กล้องได้รับการกระทบกระเทือน
 • กล้องนี้ไม่มีระบบกันน้ำและไม่สามารถใช้งานใต้น้ำได้
 • เพื่อทำให้การป้องกันฝุ่นและของเหลวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ให้ปิดฝาปิดช่องเชื่อมต่ออุปกรณ์ ฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่ ฝาครอบช่องใส่การ์ด และฝาปิดอื่นๆ ทั้งหมดให้แน่น
 • กล้องนี้ถูกออกแบบมาให้สามารถป้องกันฝุ่นและของเหลวได้ โดยจะป้องกันไม่ให้ทราย ฝุ่น สิ่งสกปรก หรือน้ำที่หกลงบนกล้องหลุดเข้าไปภายในตัวกล้อง แต่ไม่สามารถป้องกันสิ่งสกปรก ฝุ่น น้ำ หรือเกลือไม่ให้หลุดเข้าไปภายในตัวกล้องได้ทั้งหมด ดังนั้นจึงควรระวังไม่ให้สิ่งสกปรก ฝุ่น น้ำ หรือเกลือติดกับกล้องเท่าที่เป็นไปได้
 • หากกล้องมีน้ำติดอยู่ ให้เช็ดด้วยผ้าที่แห้งและสะอาด หากกล้องมีสิ่งสกปรก ฝุ่น หรือเกลือติดอยู่ ให้เช็ดด้วยผ้าสะอาดชุบน้ำบิดหมาดๆ
 • การใช้งานกล้องในบริเวณที่มีฝุ่นหรือสิ่งสกปรกอาจทำให้กล้องเกิดความเสียหายได้
 • ขอแนะนำให้ทำความสะอาดตัวกล้องหลังการใช้งาน การที่มีสิ่งสกปรก ฝุ่น น้ำ หรือเกลือติดค้างอยู่บนกล้องอาจทำให้กล้องทำงานผิดปกติ
 • หากคุณทำกล้องตกน้ำโดยไม่ตั้งใจหรือกังวลว่าอาจมีความชื้น (น้ำ) สิ่งสกปรก ฝุ่น หรือเกลือหลุดเข้าไปภายในตัวกล้อง ให้รีบขอคำปรึกษาจากศูนย์บริการแคนนอนใกล้บ้านทันที
 • ห้ามวางกล้องทิ้งไว้ใกล้กับสิ่งที่มีสนามแม่เหล็กแรงสูง เช่น แม่เหล็ก หรือมอเตอร์ไฟฟ้า นอกจากนี้หลีกเลี่ยงการใช้งานและวางกล้องใกล้กับสิ่งที่ปล่อยคลื่นวิทยุความถี่สูง เช่น เสาอากาศขนาดใหญ่ บริเวณที่มีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูง อาจส่งผลให้เกิดการทำงานผิดปกติ
 • อย่าวางกล้องไว้ในที่ซึ่งมีความร้อนสูง เช่น ภายในรถที่จอดไว้กลางแดด อุณหภูมิที่สูงเกินไปอาจทำให้กล้องทำงานผิดปกติ
 • กล้องประกอบด้วยวงจรไฟฟ้าที่มีความละเอียดซับซ้อน อย่าพยายามแยกชิ้นส่วนของกล้องด้วยตัวเอง
 • อย่าปิดกั้นการทำงานของม่านชัตเตอร์ด้วยนิ้วมือหรือวัตถุอื่น เพราะอาจทำให้เกิดการทำงานที่ผิดปกติได้
 • ใช้เฉพาะลูกยางเป่าลมที่มีจำหน่ายทั่วไปเพื่อเป่าฝุ่นออกจากเลนส์ ช่องมองภาพ หรือส่วนอื่นๆ ห้ามใช้น้ำยาที่มีตัวทำละลายอินทรีย์ในการทำความสะอาดกล้องหรือเลนส์ สำหรับคราบสกปรกที่เกาะแน่น ให้นำกล้องไปยังศูนย์บริการแคนนอนใกล้บ้าน
 • อย่าใช้นิ้วมือแตะบริเวณจุดสัมผัสอิเล็กทรอนิกส์ของกล้อง เพื่อป้องกันการสึกหรอ การสึกหรอของจุดสัมผัส อาจส่งผลให้กล้องเกิดการทำงานผิดปกติ
 • เมื่อนำกล้องออกจากห้องที่เย็นไปยังห้องที่อุ่นในทันทีทันใด อาจเกิดการควบแน่นเป็นหยดน้ำหยดเล็กๆ บนกล้องและชิ้นส่วนภายใน เพื่อป้องกันการควบแน่น ควรนำกล้องใส่ในถุงพลาสติกปิดผนึกและปล่อยให้ปรับสภาพในที่อุณหภูมิสูงกว่าสักครู่ก่อนนำกล้องออกมา
 • หากเกิดการรวมตัวเป็นไอน้ำบนกล้อง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น อย่าเพิ่งใช้กล้อง หรือถอดเลนส์ การ์ด หรือแบตเตอรี่ ปิดกล้องและรอจนกว่าไอน้ำจะระเหยไปจนหมดก่อนที่จะใช้งานกล้อง หลังจากกล้องแห้งสนิทแล้ว หากภายในกล้องยังเย็นอยู่ อย่าถอดเลนส์ การ์ด หรือแบตเตอรี่ จนกว่ากล้องจะปรับสภาพเข้ากับอุณหภูมิแวดล้อม
 • หากไม่มีการใช้กล้องเป็นระยะเวลานาน ควรถอดแบตเตอรี่ออก และเก็บกล้องไว้ในที่แห้ง อุณหภูมิต่ำ และมีอากาศถ่ายเทสะดวก ถึงแม้จะจัดเก็บกล้องไว้แล้ว แต่ควรนำกล้องออกมาทดลองกดชัตเตอร์บ้างเป็นครั้งคราว เพื่อตรวจสอบว่ากล้องยังทำงานได้ตามปกติ
 • หลีกเลี่ยงการเก็บกล้องไว้ในบริเวณที่มีสารเคมี ซึ่งอาจทำให้เกิดสนิมและการกัดกร่อน เช่น ในห้องแล็บทางเคมี
 • เมื่อไม่ได้ใช้กล้องเป็นระยะเวลานาน ควรทดสอบฟังก์ชั่นต่างๆ ทั้งหมดก่อนการใช้งาน โดยเฉพาะหากจะมีการถ่ายภาพครั้งสำคัญ เช่น การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศที่ใกล้เข้ามา ควรนำกล้องไปตรวจสอบที่ศูนย์บริการแคนนอนใกล้บ้านหรือตรวจสอบด้วยตัวเองให้แน่ใจว่ากล้องทำงานได้ตามปกติ
 • กล้องอาจจะร้อนได้ หลังจากการถ่ายภาพต่อเนื่องซ้ำๆ หรือการถ่ายภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลานาน ซึ่งไม่ถือเป็นความผิดปกติแต่อย่างใด
 • หากมีแหล่งกำเนิดแสงที่สว่างจ้าภายในหรือภายนอกพื้นที่ภาพ อาจทำให้เกิดแสงหลอน
 • เมื่อถ่ายภาพย้อนแสง ให้มุมมองห่างจากดวงอาทิตย์อย่างเพียงพอ และให้ต้นกำเนิดของแสงจ้า เช่น ดวงอาทิตย์ แสงเลเซอร์ และแสงจ้าอื่นๆ ที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ให้ออกจากพื้นที่ภาพและอย่าอยู่ใกล้ แสงจ้าเข้มข้นอาจทำให้เกิดควัน หรืออาจทำให้เซนเซอร์ภาพหรือส่วนประกอบภายในเสียหายได้
 • ติดฝาครอบเลนส์เพื่อป้องกันแสงแดดและแสงอี่นๆ เข้าสู่เลนส์โดยตรงเมื่อคุณไม่ได้ถ่ายภาพ

หน้าจอและช่องมองภาพ

 • แม้ว่าหน้าจอและช่องมองภาพจะได้รับการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่มีความแม่นยำสูงที่ให้พิกเซลที่ใช้งานได้จริงมากกว่า 99.99% ก็ตาม พิกเซลอีก 0.01% หรือน้อยกว่านั้นอาจเสียหาย และอาจพบเห็นเป็นจุดสีดำ สีแดง หรือสีอื่นๆ ได้ ซึ่งไม่ถือเป็นความผิดปกติแต่อย่างใด และไม่มีผลต่อการบันทึกภาพ
 • หากเปิดหน้าจอทิ้งไว้เป็นเวลานาน อาจเกิดการเผาไหม้ภายในหน้าจอ ซึ่งคุณจะเห็นสิ่งที่แสดงอยู่ไม่ปะติดปะต่อ อย่างไรก็ตามจะเกิดเพียงชั่วคราวเท่านั้น และจะหายไปเมื่อไม่ได้ใช้กล้องในเวลาไม่กี่วัน
 • หน้าจอแสดงผลอาจแสดงผลช้ากว่าเดิมเล็กน้อยในที่ซึ่งมีอุณหภูมิต่ำ หรือดูมืดลงในที่ซึ่งมีอุณหภูมิสูง และจะกลับเป็นปกติที่อุณหภูมิห้อง

การ์ด

เพื่อปกป้องการ์ดและข้อมูลที่บันทึก โปรดระมัดระวังสิ่งต่อไปนี้:

 • อย่าทำให้การ์ดตกหล่น บิดงอ หรือเปียกน้ำ อย่าให้การ์ดได้รับการกระทบกระเทือน หรือได้รับความสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง
 • อย่าแตะจุดสัมผัสอิเล็กทรอนิกส์ของการ์ดด้วยนิ้วมือหรือวัตถุที่เป็นโลหะ
 • อย่าติดสติกเกอร์ใดๆ ลงบนการ์ด
 • อย่าเก็บหรือใช้การ์ดใกล้กับสิ่งที่มีสนามแม่เหล็กแรงสูง เช่น ชุดอุปกรณ์โทรทัศน์ ลำโพง หรือแม่เหล็ก และหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีแนวโน้มเกิดไฟฟ้าสถิต
 • อย่าวางการ์ดทิ้งไว้กลางแดด หรือใกล้แหล่งความร้อน
 • ควรเก็บการ์ดไว้ในกล่อง
 • ไม่ควรเก็บการ์ดไว้ในที่ร้อน เต็มไปด้วยฝุ่น หรือมีความชื้นสูง

เลนส์

 • หลังจากถอดเลนส์ออกจากกล้อง ควรวางเลนส์โดยหงายด้านท้ายขึ้น และปิดฝาท้ายเลนส์เพื่อป้องกันการขีดข่วนบนผิวเลนส์และจุดสัมผัสอิเล็กทรอนิกส์ (1)

รอยเปื้อนบนเซนเซอร์ภาพ

นอกจากฝุ่นจากภายนอกที่สามารถเล็ดลอดเข้าไปในตัวกล้อง ในบางกรณีซึ่งเกิดขึ้นได้ยาก อาจมีสารหล่อลื่นจากชิ้นส่วนภายในของกล้องเกาะติดด้านหน้าเซนเซอร์ หากเห็นรอยเปื้อนบนภาพ ให้นำกล้องไปทำความสะอาดเซนเซอร์ที่ศูนย์บริการแคนนอนใกล้บ้าน

แบตเตอรี่

คำแนะนำสำหรับการใช้งานแบตเตอรี่และแท่นชาร์จ

 • เก็บในที่เย็น แห้ง และมีอากาศถ่ายเทสะดวก
 • เมื่อเก็บแบตเตอรี่เป็นระยะเวลานาน ให้ชาร์จแบตเตอรี่ประมาณปีละครั้ง
 • เมื่อชาร์จแบตเตอรี่ ให้ตั้งเป้าในการชาร์จถึงประมาณ 50% แทนที่จะชาร์จเต็ม ()
 • ที่อุณหภูมิห้อง (23°C/73°F) จะใช้เวลาประมาณ 60 นาที ในการชาร์จแบตเตอรี่ที่หมดพลังงานจนถึงประมาณ 50% เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่จะแตกต่างกันอย่างมากขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแวดล้อม
 • หากไม่ได้ใช้แบตเตอรี่เป็นระยะเวลานาน ร่องรอยกระแสไฟฟ้าที่ยังคงไหลอยู่ภายในแบตเตอรี่เมื่อถอดออกจากกล้องอาจนำไปสู่การคายประจุมากเกินไปและทำให้ไม่สามารถใช้งานต่อได้ในที่สุด แม้หลังจากที่ชาร์จแล้ว