Avinstallera EU

Windows

 • Klicka på [EOS Utility] -ikonen i Aktivitetsfältet och välj [Quit/Avsluta].
 • Avsluta alla andra program innan du avinstallerar programvaran.
 • Logga in med ett administratörskonto innan du avinstallerar programvaran.
 • Följ standardmetoden för avinstallation för ditt operativsystem.
  Avinstallera följande program.
  • Canon Utilities EOS nätverksinställningsverktyg
  • Canon Utilities EOS Linsregistrationsverktyg
  • Canon Utilities EOS-verktyg 3
  • Canon Utilities EOS Web Service Registration Tool
 • Undvik datorproblem genom att starta om datorn efter avinstallationen. Om du försöker installera om programvaran innan du startar om datorn kan det också orsaka problem.

macOS

 • Klicka på ikonen [EOS Utility] menyraden och välj [Quit/Avsluta].
 • Avsluta alla andra program innan du avinstallerar programvaran.
 • Logga in på kontot som användes för installationen.
 • Dra mappen och programvaran för att ta bort till papperskorgen och välj sedan [Empty Trash/Töm papperskorgen] i [Finder] -menyn för att tömma papperskorgen. Du kan inte installera om programvaran förrän du har tömt papperskorgen.
 1. Öppna mappen [Canon Utilities].

 2. Dra följande mappar och programfiler till papperskorgen.

  • [EOS Utility]
  • EOS Lens Registration Tool
  • EOS Web Service Registration Tool
  • EOS Nätverksinställningsverktyg
 3. Välj [Empty Trash/Töm papperskorgen] på appmenyn [Finder].

 4. Starta om datorn.

Varning

 • Data som raderas med [Empty Trash/Töm papperskorgen] kan inte återställas.