Felsökning

Felsök eventuella problem som beskrivs nedan.

Installationen kan inte slutföras korrekt

Windows

 • Installera programmet från ett administratörskonto (genom att till exempel ställa in den aktuella användaren till [Computer administrator/Datoradministratör] eller [Administrator/Administratör]). Installation utan administratörsrättigheter är inte möjlig. Mer information om hur du använder administratörskonton finns i datordokumentationen.

macOS

 • Installation är inte möjlig om inte ett administratörskonto används. Logga in igen med ett administratörskonto. Mer information om hur du loggar in på administratörskonton finns i macOS dokumentationen.

EU startas inte

 • EU kan inte starta när EOS 6D, 760D, 750D, 2000D, 1300D, M6, M5, M3, M10eller M100 är ansluten till en dator med en gränssnittskabel och kamerans Wi-Fi-inställning är aktiverad. Inaktivera Wi-Fi-inställningen och anslut kameran och datorn igen.
 • EU kan inte startas när en kamera som har en [Ställ in: Välj app för USB-anslutning]-meny är inställd för [Canon-appar för iPhone] när den är ansluten till datorn med gränssnittskabeln. Koppla från gränssnittskabeln, ändra inställningen till [Fotoimport/fjärrkontroll] och återanslut sedan kameran och datorn.

Kortläsaren upptäcker inte SD-kortet

 • Beroende på vilken kortläsare som används kanske SDXC-kort inte identifieras korrekt. Anslut i så fall kameran till datorn med gränssnittskabeln och importera sedan bilderna till datorn med hjälp av EOS Utility.

EU och kameran kommunicerar inte

Windows

 • Klicka på [EOS Utility] -ikonen i Aktivitetsfältet, välj [Quit/Avsluta] och dubbelklicka sedan på [EOS Utility] -skrivbordsikonenför att starta EU.

Windows/macOS

 • EU kommer inte att fungera korrekt om datorn inte uppfyller systemkraven. Använd EU på en dator som uppfyller systemkraven ().
 • Sätt in gränssnittskabeln helt i porten, vänd åt rätt sätt. Felaktiga anslutningar kan orsaka fel och skada kameran eller datorn ().
 • Kontrollera att kameran är på ().
 • EU och kameran kanske inte kommunicerar korrekt med andra kablar än äkta Canon-gränssnittskablar för EOS-kameror ().
 • Anslut kameran direkt till en dator med en gränssnittskabel. Anslut inte via ett nav, vilket kan förhindra normal kommunikation mellan EU och kameran.
 • Normal kommunikation kanske inte är möjlig med flera andra USB-enheter än musen och tangentbordet som är anslutna till datorn. Om kameran inte kommunicerar normalt kopplar du bort andra USB-enheter än musen och tangentbordet.
 • Anslut inte mer än en kamera till samma dator. Detta kan förhindra normal kameraanvändning.
 • Anslut inte kameran till datorn under länkad fotografering med en trådlös filsändare (säljs separat). Detta kan förhindra normal kameraanvändning.
 • Kameran kan inte kommunicera med EU om inte batteriet är tillräckligt laddat. Sätt i ett fulladdat batteri. Vissa kameror kan drivas med hushållsström, med hjälp av ett tillbehör (säljs separat). Mer information finns i kamerans bruksanvisning. Observera att datorn inte levererar ström till kameran via gränssnittskabeln.

Kommunikationen mellan EU och kameran avslutas

 • I vissa datormiljöer kan ett bekräftelsemeddelande visas som frågar om du vill fortsätta kommunicera med kameran, om du inte utför några åtgärder medan kameran och datorn är anslutna. Om du fortsätter att lämna systemet i viloläge efter detta meddelande avslutas kommunikationen med kameran automatiskt och EU stängs. Om så är fallet ställer du in kamerans strömbrytare på AV, sedan och startar sedan EU.
 • Låt inte datorn gå in i viloläge när den är ansluten till kameran. Om datorn går in i viloläge kopplar du aldrig bort gränssnittskabeln och väcker alltid datorn medan kameran är ansluten. Vissa datorer kanske inte återställs från viloläge på rätt sätt om gränssnittskabeln kopplas från medan de är i viloläge. Mer information om viloläge finns i datordokumentationen.

Icke-Canon blixtenheter avfyras inte i Fjärrvisning

 • När en icke-Canon-blixtenhet är ansluten till kameran vid fjärrstyrd Live View fotografering ställer du in [Soft LV shooting/Mjuk LV-fotografering] eller [Silent LV shoot./Tyst LV-fotografering.] på kameran till [Disable/Inaktivera].