Spela in filmer

Du kan spela in filmer på distans.

 • Se till att det finns ett kort i kameran innan du spelar in. Filminspelning är inte möjlig om inte ett kort laddas.
 • De konfigurerbara funktionerna varierar beroende på vilken kamera som är ansluten.
 • Videoögonblicksbilder kan inte fångas.
 • Mer information om försiktighetsåtgärder och tillgängliga funktioner finns i bruksanvisningen för den anslutna kameran.
 • Filminspelning stöds inte på EOS R5 C.
 1. Klicka på [Filmscen] i hämtningsfönstret.

  • För kameror med en Live View-skjutning/filmtagningsknapp är EU i filminspelningsläge när växeln är inställd på Filmscen och Remote Live View-fönstret visas.
  • När du klickar på [Filmscen] kan kameran inte längre styras direkt. Om du vill använda kameran direkt klickar du på [Filmscen] igen eller stänger [Remote Live View window/Remote Live View-fönstret].
 2. Klicka på [Ställ in].

 3. Konfigurera inställningsmenyn.

  • Klicka på [Live View/Movie func. set.] för att konfigurera filminspelningens storlek och andra inställningar.

  • För EOS-1D X eller 1D C, ställ in [LV func. setting/LV func. inställning] på [Movies/Filmer].
  • Konfigurera inställningar efter behov och klicka sedan på [OK].
  • Du kan ställa in bildkvaliteten för Live View-fjärrfönstret i [LV quality settings/LV-kvalitetsinställningar], beroende på vilken kamera som är ansluten ().

  • Konfigurera inställningar efter behov och klicka sedan på [OK].
 4. Börja spela in.

  Klicka på [Filminspelning] i fönstret Remote Live View. Klicka på [Filminspelning] igen för att stoppa inspelningen.

  Varning

  • Följande åtgärder är inte tillgängliga när [Digital zoom] är inställd på EOS 80D, 77D, 760D, 850D, 250D, 800Deller 200D.

   • Live View-fjärrvisning
   • Autofokus
   • Stillbildsfotografering
   • Drivs zoomning
  • Filminspelning stöds inte på EOS 6D när den ansluts trådlöst.

  Notera

  • [Canon-logg/Canon Log 3] och [Visa hjälp] visas i Remote Live View-fönstret när Canon Log är inställt på en kamera som är utrustad med denna funktion ().
  • Mer information om Canon Log finns i bruksanvisningen för EOS-kameror som är utrustade med den här funktionen.
  • Genom att klicka på [Visa hjälp] när det här alternativet visas aktiveras tydligare visning som gör det enklare att kontrollera visningsvinkeln och andra detaljer. Observera att klick på [Visa hjälp] inte påverkar inspelningen.
  • Om [Download recorded movie files?/Ladda ned inspelade filmfiler?] visas när du stänger fjärrfönstret Live View, klicka på [Download/Ladda ned], ange ett mål och anger namnet på filen som ska överföras till datorn och klicka sedan på [Download/Ladda ned].