HDR-läge

EOS 5Ds/5Ds R5D Mark IV5D Mark IIIR3R5R5 CR6R6 Mark IIR7R8R10R50R/RaRP6D Mark II6D7D Mark II90D80DM6 Mark II

Du kan ta bilder med ett brett dynamiskt omfång som bevarar detaljer i högdagrar och skuggor samt HDR-bilder som liknar målningar.

HDR står för High Dynamic Range (stort dynamiskt omfång).

  • De konfigurerbara funktionerna varierar beroende på vilken kamera som är ansluten.
  • Mer information om försiktighetsåtgärder och tillgängliga funktioner finns i bruksanvisningen för den anslutna kameran.
  1. Klicka på [Fjärrfotograferingsläge 2] i hämtningsfönstret.

  2. Klicka på [HDR Mode/HDR-läge].

  3. Konfigurera inställningar efter behov och klicka sedan på [OK].

  4. Ta en bild.