Inspelningsfunktion, kortval

EOS-1D X Mark III (firmwareversion 1.6.0 eller senare)R5 (firmwareversion 1.5.0 eller senare)R5 CR6 (firmwareversion 1.5.0 eller senare)

Du kan konfigurera inspelningsfunktionen och kortet som ska användas för inspelning och uppspelning.

 • Skärmens utseende och konfigurerbara funktioner varierar beroende på vilken kamera som är ansluten.
 • Mer information om försiktighetsåtgärder och tillgängliga funktioner finns i bruksanvisningen för den anslutna kameran.
 1. Klicka på [Ställ in] i hämtningsfönstret.

 2. Klicka på [Rec function/card selection/Insp. Funktion/kortval].

 3. Välj och ställ in inställningarna.

  • Punkterna 1–5 motsvarar följande inställningar i [Set-up: Record func+card/folder sel./Ställ in: Regist. Funk+kort/mappval] för den anslutna kameran.

   1. [Stills/Movie separate/Stillbilder/Filmscen separat]
   2. [Stills Rec options/Stillbilder Insp.alternativ]
   3. [Stills Record/play/Stillbilder spela in/spelaupp]
   4. [Movie Rec options/Filmscen Insp.alternativ]
   5. [Movie Record/play/Filmscen spela in/spelaupp]