Utlämna EU

 1. Klicka på [Quit/Avsluta].

 2. Stäng av kameran.

  • Koppla bort gränssnittskabeln från kameran och datorn om de är anslutna med en kabel.

Varning

 • Håll alltid gränssnittskabeln vid kontakten när du kopplar bort den.

 • EOS Utility undersökningsprogram

  Canon begär att du deltar i det här undersökningsprogrammet, som skickar användningsdata för Canon-produkter till Canon (eller i Kina, till det auktoriserade forskningsbolaget) över Internet.

  Canon använder denna information för att utveckla och marknadsföra produkter som är bättre anpassade efter kundernas behov.

  Även om du samtycker kan du ändra inställningen för inlämning av enkäten när som helst på fliken [Survey/Undersökning] i inställningarna ().