Skriva ut från Windows

Du kan skriva ut från Windows med Mopria.

 1. Ansluta SELPHY till en trådlös router ().

 2. Kontrollera att SELPHY är ansluten till samma router som din dator.

  • Bekräfta att routern identifierats i nedre högra hörnet på hemskärmen och att antennikonen inte har ett rött kryss (×).

Steg på datorn

 1. Välj [Settings/Inställningar] från startmenyn.

 2. Välj [Devices/Enheter].

 3. Välj [Printers & scanners/Skrivare och skannrar] och klicka sedan på [Add a printer or scanner/Lägg till skrivare och skannrar].

 4. Välj [Canon SELPHY CP1500] och klicka sedan på [Add device/Lägg till enhet].

 5. Gå till dialogrutan för utskrift.

  • Öppna fotoprogramvaran, välj bilderna som du vill skriva ut och gå till utskriftsdialogrutan.
  • Välj [Canon SELPHY CP1500] som målskrivare.
 6. Välj utskriftsalternativ.

  • Välj ett pappersformat som passar storleken på pappers- och färgkassetterna i SELPHY. Välj även om du vill skriva ut med kanter eller inte när du väljer pappersformat.
  • Välj utskriftsorientering och antal exemplar.
 7. Skriv ut.

  • Om du vill skriva ut andra bilder upprepar du steg 7–9.