Skriva ut från macOS

Du kan skriva ut från macOS med AirPrint.

 1. Ansluta SELPHY till en trådlös router ().

 2. Kontrollera att SELPHY är ansluten till samma router som din dator.

  • Bekräfta att routern identifierats i nedre högra hörnet på hemskärmen och att antennikonen inte har ett rött kryss (×).

Steg på datorn

 1. Från [System Preferences/Systeminställningar] öppnar du [Printers & Scanners/Skrivare och skannrar] eller [Print & Scan/Skriva ut och skanna].

 2. Klicka på [+] under listan.

 3. Välj [Canon SELPHY CP1500].

 4. Klicka på [Add/Lägg till].

 5. Gå till dialogrutan för utskrift.

  • Öppna fotoprogramvaran, välj bilderna som du vill skriva ut och gå till utskriftsdialogrutan.
  • Välj [Canon SELPHY CP1500] som målskrivare.
 6. Välj utskriftsalternativ.

  • Ange pappersformat, orientering och antal exemplar.
  • Välj ett av dessa pappersformat.
  • Beskrivning av pappersformat Pappersformat
   Storlek L 89 × 119 mm
   Storlek P Vykort
   Storlek C 54 × 86 mm
 7. Skriv ut.

  • Klicka på [Print/Skriv ut] för att skriva ut.
  • Om du vill skriva ut andra bilder upprepar du steg 7–9.

Obs!

 • Autentisering krävs för att kunna visa skrivarens webbsida från skärmen för skrivarinställningar i macOS. Logga in genom att ange ADMIN som namn och som lösenord. Ange MAC-adressen utan kolon (till exempel AA:BB:CC:DD:EE:FF -> AABBCCDDEEFF).
  Du kan se kamerans MAC-adress i [Wi-Fi settings/Wi-Fi-inställningar] ► [Confirm Settings/Bekräfta inställningar] ► [MAC Address/MAC-adress].
  Om du har ändrat lösenord och inte kommer ihåg det kan du använda [Reset Settings/Återställa inställningar] i [Wi-Fi settings/Wi-Fi-inställningar] eller [Reset all to default/Återställ allt till standard] i [Setup/Inställning] på SELPHY för att återställa standardlösenordet.