Utskrift vid senare tillfälle

När du har ställt in SELPHY för en direktanslutning visas ett nätverksnamn (SSID) i nedre hörnet på hemskärmen. Om du vill skriva ut efter den första anslutningen väljer du det här nätverksnamnet (SSID) på din mobila enhet eller kamera.

Kontrollera lösenordet enligt följande.

  1. Välj [Wi-Fi settings/Wi-Fi-inst√§llningar] och tryck på OK.

  2. Välj [Display Wi-Fi status/Visa Wi-Fi-status] och tryck på OK.

  3. Kontrollera lösenordet.

    • Tryck på Menyknapp för att visa lösenordet.