Delarnas namn

 1. (1) Minneskortplats
 2. (2) Papperskassettsfack
 3. (3) Lucka till papperskassettsfack
 4. (4) Skärm
 5. (5) Spärr till färgkassett
 6. (6) Färgkassettsfack
 7. (7) Lucka till färgkassettsfack
 8. (8) Menyknapp Menyknapp
 9. (9) Tillbaka-knapp Tillbaka-knapp
 10. (10) Upp-knappen Upp-, Ned-knappen ned-, Vänster-knappen vänster- och Höger-knappen höger-knappar
 1. (11) OK OK-knapp
 2. (12) Strömbrytare Strömbrytare
 3. (13) Luftventiler
 4. (14) Öppning för pappersutmatning
 5. (15) Batterilucka
 6. (16) USB-port
 7. (17) DC IN-uttag (strömingång)
 8. (18) Säkerhetsuttag
 9. (19) Batterifrigöringsspak

Obs!

 • Till det här säkerhetsuttaget kan du ansluta säkerhetskablar, t.ex. ett Kensington-lås.

Hemskärm

 1. (1) Select & Print/Välj och skriv ut
  Välj bilder, ange antalet kopior och skriv ut.
 2. (2) More print options/Fler utskriftsalternativ
  Skriv ut på olika sätt, t.ex. skriv ut en indexbild eller skriv ut redan utskrivna bilder.
 3. (3) Shuffle print/Albumutskrift
  Skriv ut valda bilder från ett minneskort tillsammans i automatiskt valda storlekar.
 4. (4) Setup/Inställning
  Ställ in utskrift eller annan skrivarfunktion.
 1. (5) Återstående batterinivå
  Visar den återstående batterinivån inom intervallet 1–4 när ett batteri används.
 2. (6) Wi-Fi settings/Wi-Fi-inställningar
  Upprätta en Wi-Fi-anslutning.
 3. (7) Aktiva anslutningar
  Visas vid anslutning via Wi-Fi.
 4. (8) ID Photo/ID-foto
  Skriv ut ID-foton för pass eller andra dokument.

Tryck på Upp-knappenNed-knappenVänster-knappenHöger-knappen för att välja en meny. Tryck sedan på OK.

Obs!

 • Om du vill återgå till hemskärmen från andra skärmar trycker du på Tillbaka-knapp flera gånger.

Bildvalsskärm

Multivisningsskärm

 1. (1) Skärmen visas när Tillbaka-knapp trycks ned. Gör det möjligt för dig att återgå till hemskärmen.
 2. (2) Skärmen visas när OK trycks ned. Växlar till enskild visningsskärm.
 1. (3) Skärmen visas när Menyknapp trycks ned. Visar [Options/Alternativ].

Använd Upp-knappenNed-knappenVänster-knappenHöger-knappen för att välja bilder.

Enskild visningsskärm

 1. (1) Skärmen visas när Menyknapp trycks ned. Visar [Options/Alternativ].
 2. (2) Skärmen visas när OK trycks ned. Visar en förhandsgranskningsskärm.
 1. (3) Antal utskrifter av aktuell bild. För utskrift av album eller ID-foton visas en bock.
 2. (4) Totalt antal om du har skrivit ut andra bilder.

Använd Vänster-knappenHöger-knappen för att välja bilder.

Använd Upp-knappenNed-knappen för att ange antal utskrifter.