Användarhandbok och SELPHY Photo Layout

 • Den medföljande användarhandboken innehåller grundläggande instruktioner för SELPHY.

 • Avancerad användarhandbok

  Fullständiga instruktioner finns i den avancerade användarhandboken.

  Den senaste avancerade användarhandboken finns på följande webbplats.

  https://cam.start.canon/P001/

 • SELPHY Photo Layout

  Vi rekommenderar att du använder SELPHY Photo Layout-appen när du skriver ut från en mobil enhet.

  Du kan ladda ner appen från följande webbplats.

  https://cam.start.canon/spl/

Obs!

 • För att visa en QR-kod för anslutning till SELPHY väljer du [Wi-Fi settings/Wi-Fi-inställningar] på startskärmen och sedan [Display Wi-Fi status/Visa Wi-Fi-status].
 • Första gången du använder SELPHY ska du installera SELPHY Photo Layout enligt beskrivningen i Förbereda SELPHY och skriva ut från SELPHY Photo Layout.