Fjärrkontroller

Följande fjärrkontroller och tillbehör till fjärrkontroller är kompatibla med dessa kameror (per maj 2023).

○: Kompatibel / -: Inte kompatibel

Typ av anslutning Produktnamn EOS R3 EOS R7 EOS R10 EOS R6 Mark II EOS R8 EOS R50 EOS R100
Trådlösa fjärrkontroller Trådlös fjärrkontroll LC-4 - - - - - -
Trådlös fjärrkontroll LC-5 - - - - - -
Trådlös fjärrkontroll RC-1 - - - - - -
Trådlös fjärrkontroll RC-5 - - - - - -
Trådlös fjärrkontroll RC-6 - - - - - -
Trådlös fjärrkontroll BR-E1*1

Kabelanslutna fjärrkontroller

Tillbehör för fjärrkontroll

Fjärrutlösare RS-80N3 - - - - - -
Timerfjärrkontroll TC-80N3 *2 *2 *2 *2 - *2
Förlängningskabel ET-1000N3 - - - - - -
Fjärrutlösare RS-60E3 - -
Adapter för fjärrutlösare RA-N3 - - - - - -
Fjärrkontrolladapter RA-E3 - *3 *3 *3 *3 - *3

1: Kan användas med PowerShot V10.

2: Att använda en timerfjärrkontroll TC-80N3 kräver fjärrkontrolladapter RA-E3.

3: Kompatibla fjärrkontroller är begränsade till timerfjärrkontroll TC-80N3.