Verifierade minneskort (CFexpress-kort)

Funktionaliteten för följande CFexpress-kort har verifierats.

Tillverkare Kort Kapacitet (GB)

EOS R3

(per september 2021)

Stillbilder

RAW-filmer

6K 59,94 b/s

ProGrade Digital Cobalt 650 Stöds Stöds
325 Stöds Stöds
Gold

1024

(Hastighet enligt märkning: 1700 MB/s)

Stöds Stöds

512

(Hastighet enligt märkning: 1700 MB/s)

Stöds Stöds
SanDisk Extreme Pro 512 Stöds Stöds
256 Stöds Stöds inte
Lexar 512 Stöds Stöds
256 Stöds Stöds
Sony TOUGH 512 Stöds Stöds
256 Stöds Stöds
  • Alla kort mättes med [Färgtemp auto av] satt till [Hög].
  • Höga interna kameratemperaturer gör att kameran automatiskt växlar till Avstängd.
  • Minneskort kan bli varma under inspelning av RAW-film. Om så är fallet kan inspelningen avbrytas innan kameran växlar till Avstängd.