Tillbehör för eluttag

Du kan driva kameran direkt från ett eluttag genom att använda strömadapter DR-E12 tillsammans med nätadaptern CA-PS700 (båda säljs separat).

 1. Anslut nätkabeln.

  • Anslut nätkabeln så som visas på bilden.
  • Dra ur nätkontakten ur vägguttaget när du inte längre använder kameran.
 2. Sätt i strömadaptern.

  • Se till att kameran är avstängd.
  • Öppna kort-/batteriluckan och sätt i adaptern med kontakterna i den riktning som visas.
  • Stäng luckan.
 3. Anslut de två adaptrarna till varandra.

  • Öppna uttaget för nätkabeln och sätt in adaptern helt i adapterkontakten.

Var försiktig

 • Anslut eller koppla inte från nätkabel när kamerans strömbrytare är inställd på Påslagen.