Posle štampanja

 1. Isključite SELPHY štampač () i uklonite sve memorijske kartice i USB fleš memorije.

 2. Isključite kabl za napajanje iz utičnice i izvucite utikač adaptera iz SELPHY štampača.

  • Ako je kompaktni adapter za napajanje još uvek topao, sačekajte da se ohladi pre nego što ga odložite.
  • Ako je baterija montirana, uklonite je.
 3. Uklonite kasetu za papir i zatvorite poklopac odeljka za kasetu za papir. Ostavite preostali papir u kaseti, zatvorite spoljni poklopac i čuvajte kasetu na tamnom, hladnom i suvom mestu dalje od prašine.

  • Ostavite kasetu sa mastilom u SELPHY štampaču.
  • Čuvajte SELPHY štampač u horizontalnom položaju, dalje od sunčeve svetlosti i prašine. Svaka prašina koja dospe unutar SELPHY štampača može izazvati bele trake na fotografijama ili oštetiti štampač.

Oprez

 • Sve dodatne kasete sa mastilom čuvajte u originalnom pakovanju ili vrećici, dalje od sunčeve svetlosti i prašine.
 • Čuvajte neiskorišćeni papir ili kasete sa mastilom u neotvorenom pakovanju, dalje od sunčeve svetlosti.