Čuvanje otisaka

  • Da biste uklonili višak papira sa ivica otiska, savijte papir duž perforacija i otkinite ivice.
  • Kada pišete na otiscima koristite olovku na bazi ulja.
  • Da biste sprečili promenu boje nemojte čuvati otiske na temperaturama višim od 40°C, na vlažnim ili prašnjavim mestima ili na direktnoj sunčevoj svetlosti.
  • Takođe, izbegavajte sledeće radnje koje mogu da dovedu do promene boje, izbleđivanja ili curenja: lepljenje trake na štampanu površinu, dopuštanje štampanoj površini da dođe u kontakt sa vinilom ili plastikom, nanošenje alkohola ili isparljivih rastvarača na štampanu površinu ili ostavljanje štampane površine čvrsto pritisnutom drugim površinama ili predmetima tokom dužeg vremena.
  • Kada čuvate otiske u albumu izaberite album sa omotima za fotografije od najlona, polipropilena ili celofana.

Oprez

  • Boja se može promeniti tokom vremena ili u zavisnosti od uslova skladištenja. Kompanija Canon se ne može smatrati odgovornom za promenu boje.