Štampanje bez utičnice

Da biste štampali na mestima gde nije dostupna utičnica, koristite bateriju NB-CP2LI (prodaje se zasebno). Potpuno napunjena baterija obezbeđuje dovoljno snage za štampanje do oko 100 listova papira L veličine.*

Prema Canon standardima testiranja. Može se razlikovati u zavisnosti od uslova štampanja.

Montiranje baterije

 1. Uklonite poklopac za montažu baterije.

 2. Ubacite bateriju.

  • Gurnite kraj terminala u pravcu strelice (①) i ubacite drugi kraj (②) dok ne klikne na svoje mesto.

Oprez

 • Da biste izbegli neočekivane nezgode ili kvar kada nosite SELPHY štampač sa montiranom baterijom, izvadite bateriju pre nošenja SELPHY štampača.

Napomena

 • Baterija Pack NB-CP2LH (prodaje se zasebno) je takođe podržana. Potpuno napunjena baterija obezbeđuje dovoljno snage za štampanje do oko 70 listova papira L veličine.*

  Prema Canon standardima testiranja. Može se razlikovati u zavisnosti od uslova štampanja.

Punjenje baterije pre upotrebe

 • Sa montiranom baterijom i povezanim kompaktnim adapterom za napajanje, isključivanjem SELPHY štampača počinje punjenje, i ikona [Charging in progress] treperi na ekranu.
 • Potpuno punjenje baterije NB-CP2LI traje oko 4 sata (na normalnoj temperaturi), nakon čega se [Charging in progress] više ne prikazuje.
 • SELPHY štampač se može uključiti () i koristiti dok ikona [Charging in progress] treperi. Međutim, punjenje se zaustavlja. Kada je SELPHY štampač isključen, ikona [Charging in progress] ponovo počinje da treperi i punjenje se nastavlja.

Oprez

 • Držite SELPHY štampač u horizontalnom položaju tokom punjenja. Ako SELPHY štampač držite uspravno, punjenje može potrajati duže.

Napomena

 • O merama predostrožnosti za baterije, pogledajte uputstvo za upotrebu baterije.
 • Kada je prikazano [Charging 2], pre punjenja, uverite se da se SELPHY štampač nalazi u okruženju unutar opsega radne temperature () i da se prilagodio temperaturi okoline.
 • Postupak kada je prikazano [No charge]

  • Isključite SELPHY štampač, izvadite bateriju, sačekajte neko vreme a zatim punite u horizontalnom položaju.
  • Ako se pojavi [No charge] dok je SELPHY štampač u horizontalnom položaju, baterija je možda dostigla kraj svog radnog veka. Kupite novu bateriju.
 • Prikaz [Charging in progress] se može obrisati držanjem drugog dugmeta izuzev Power button u trajanju od najmanje 3 sekunde. [Charging in progress] se prikazuje oko 10 sekundi ako pritisnete neko drugo dugme osim Power button dok je ekran isključen i baterija se puni.