Štampanje sa fotoaparata

Povezivanjem sa PictBridge (USB) kompatibilnim fotoaparatom, možete birati slike sa fotoaparatom i štampati ih.

  1. Povežite SELPHY štampač sa fotoaparatom putem USB kabla.

  2. Uključite SELPHY štampač a zatim i fotoaparat i uđite u režim za reprodukciju.

    • U zavisnosti od fotoaparata, može biti prikazana [PictBridge] ikona.
  3. Izaberite slike na fotoaparatu i pripremite se za štampanje.

    • Koristite fotoaparat da započnete štampanje.
    • Nakon štampanja, isključite SELPHY štampač i fotoaparat i isključite USB kabl.