Štampanje iz macOS operativnog sistema

Možete štampati iz macOS operativnog sistema korišćenjem AirPrint tehnologije.

 1. Uključite SELPHY štampač i računar.

 2. Povežite SELPHY štampač sa računarom putem USB kabla.

Postupak na računaru

 1. Iz [System Preferences], otvorite [Printers & Scanners] ili [Print & Scan].

 2. Kliknite na [+] ispod liste.

 3. Odaberite [Canon SELPHY CP1500].

 4. Kliknite na [Add].

 5. Pristupite prozoru za štampanje.

  • Pokrenite softver za fotografije, odaberite slike za štampanje i pristupite prozoru za štampanje.
  • Za odredišni štampač odaberite [Canon SELPHY CP1500].
 6. Odaberite opcije štampanja.

  • Odaberite veličinu papira, orijentaciju i broj kopija.
  • Odaberite jednu od navedenih veličina papira.
  • Opis veličine papira Veličina papira
   L veličina 89×119 mm
   P veličina Razglednica
   C veličina 54×86 mm
 7. Štampajte.

  • Kliknite na [Print] da biste štampali.
  • Da biste štampali druge slike, ponovite korake 7–9.

Oprez

 • Izbegavajte režim spavanja ili režim pripravnosti na računaru dok je SELPHY štampač povezan putem USB-a. Ako računar uđe u režim spavanja sa SELPHY štampačem povezanim putem USB-a, pokrenite računar bez isključivanja USB kabla. Ako oporavak ne uspe, ponovo pokrenite računar.