Štampanje iz Windows operativnog sistema

Možete štampati iz Windows operativnog sistema korišćenjem Mopria aplikacije.

 1. Uključite SELPHY štampač i računar.

 2. Povežite SELPHY štampač sa računarom putem USB kabla.

Postupak na računaru

 1. Odaberite [Settings] u Start meniju.

 2. Odaberite [Devices].

 3. Odaberite [Printers & scanners], a zatim kliknite na [Add a printer or scanner].

 4. Odaberite [Canon SELPHY CP1500], a zatim kliknite na [Add device].

 5. Pristupite prozoru za štampanje.

  • Pokrenite softver za fotografije, odaberite slike za štampanje i pristupite prozoru za štampanje.
  • Za odredišni štampač odaberite [Canon SELPHY CP1500].
 6. Odaberite opcije štampanja.

  • Odaberite veličinu papira koja odgovara veličini papira i kaseti sa mastilom u SELPHY štampaču. Takođe, odaberite štampanje sa ivicama ili bez ivica kao opciju sa navedenim veličinama papira.
  • Odaberite orijentaciju štampanja i broj kopija po želji.
 7. Štampajte.

  • Da biste štampali druge slike, ponovite korake 7–9.

Oprez

 • Izbegavajte režim spavanja ili režim pripravnosti na računaru dok je SELPHY štampač povezan putem USB-a. Ako računar uđe u režim spavanja sa SELPHY štampačem povezanim putem USB-a, pokrenite računar bez isključivanja USB kabla. Ako oporavak ne uspe, ponovo pokrenite računar.