Štampanje iz Windows operativnog sistema

Možete štampati iz Windows operativnog sistema korišćenjem Mopria aplikacije.

 1. Povežite SELPHY štampač na bežični ruter ().

 2. Proverite da li je SELPHY štampač povezan na isti ruter kao i vaš računar.

  • Potvrdite da je ruter identifikovan na dnu početnog ekrana i da ikona antene nema crvenu boju ×.

Postupak na računaru

 1. Odaberite [Settings] u Start meniju.

 2. Odaberite [Devices].

 3. Odaberite [Printers & scanners], a zatim kliknite na [Add a printer or scanner].

 4. Odaberite [Canon SELPHY CP1500], a zatim kliknite na [Add device].

 5. Pristupite prozoru za štampanje.

  • Pokrenite softver za fotografije, odaberite slike za štampanje i pristupite prozoru za štampanje.
  • Za odredišni štampač odaberite [Canon SELPHY CP1500].
 6. Odaberite opcije štampanja.

  • Odaberite veličinu papira koja odgovara veličini papira i kaseti sa mastilom u SELPHY štampaču. Takođe, odaberite štampanje sa ivicama ili bez ivica kao opciju sa navedenim veličinama papira.
  • Odaberite orijentaciju štampanja i broj kopija po želji.
 7. Štampajte.

  • Da biste štampali druge slike, ponovite korake 7–9.