Štampanje iz macOS operativnog sistema

Možete štampati iz macOS operativnog sistema korišćenjem AirPrint tehnologije.

 1. Povežite SELPHY štampač na bežični ruter ().

 2. Proverite da li je SELPHY štampač povezan na isti ruter kao i vaš računar.

  • Potvrdite da je ruter identifikovan na dnu početnog ekrana i da ikona antene nema crvenu boju ×.

Postupak na računaru

 1. Iz [System Preferences], otvorite [Printers & Scanners] ili [Print & Scan].

 2. Kliknite na [+] ispod liste.

 3. Odaberite [Canon SELPHY CP1500].

 4. Kliknite na [Add].

 5. Pristupite prozoru za štampanje.

  • Pokrenite softver za fotografije, odaberite slike za štampanje i pristupite prozoru za štampanje.
  • Za odredišni štampač odaberite [Canon SELPHY CP1500].
 6. Odaberite opcije štampanja.

  • Odaberite veličinu papira, orijentaciju i broj kopija.
  • Odaberite jednu od navedenih veličina papira.
  • Opis veličine papira Veličina papira
   L veličina 89×119 mm
   P veličina Razglednica
   C veličina 54×86 mm
 7. Štampajte.

  • Kliknite na [Print] da biste štampali.
  • Da biste štampali druge slike, ponovite korake 7–9.

Napomena

 • Potvrda autentičnosti je potrebna da bi se prikazala web stranica štampača sa ekrana podešavanja štampača u macOS operativnom sistemu. Prijavite se tako što ćete kao ime uneti ADMIN, a kao lozinku unesite MAC adresu bez dvotačke (na primer, AA:BB:CC:DD:EE:FF -> AABBCCDDEEFF).
  MAC adresu možete proveriti u [Wi-Fi settings] ► [Confirm Settings] ► [MAC Address].
  Ako ste promenili lozinku i više je se ne sećate, koristite [Reset Settings] u [Wi-Fi settings] ili [Reset all to default] u [Setup] na SELPHY štampaču da biste vratili podrazumevanu lozinku.