Predostrožnosti pri rukovanju

 • Isključite proizvod iz utičnice kada ga ne koristite.
 • Ne stavljajte ništa, kao što je tkanina, na proizvod dok je u upotrebi.

  Ostavljanje uključenog proizvoda na duži vremenski period može dovesti do pregrevanja i deformacije, što može dovesti do požara.

 • Nikada nemojte ponovo koristiti isti papir za štampanje, čak i ako je većina papira prazna.

  Ponovna upotreba papira može oštetiti štampač ako se papir zaglavi ili list mastila zalepi za papir.

 • Ne isključujte štampač tokom štampanja.

  Ako slučajno isključite štampač tokom štampanja, ponovo ga pokrenite i sačekajte dok se papir ne izbaci. Ako se papir zaglavi i ne može se ukloniti, obratite se svom prodavcu ili službi za korisničku podršku. Ne pokušavajte da na silu uklonite zaglavljeni papir. U suprotnom možete oštetiti štampač.

 • Nemojte koristiti štampač u blizini motora ili drugih uređaja koji emituju snažna magnetna polja, u blizini televizora ili radija, ili u prašnjavim okruženjima.

  U suprotnom možete oštetiti štapač ili uzrokovati kvar.

 • Isporučeni kabl za napajanje namenjen je isključivo za upotrebu ovog proizvoda.

  Kabl za napajanje se ne može koristiti sa drugim proizvodima.

 • Osnovne informacije o proizvodu nalaze se na dnu štampača i kompaktnog adaptera za napajanje.
 • Nemojte izlagati štampač preteranoj sili koja može oštetiti štampač ili izazvati zaglavljivanje papira.
 • Nemojte izlagati štampač insekticidima ili drugim sličnim supstancama. Pored toga, nemojte čuvati štampač u kontaktu sa gumenim, vinilnim ili plastičnim proizvodima tokom dužeg vremenskog perioda. U suprotnom može doći do deformacije kućišta.
 • Izbegavajte kondenzaciju na štampaču, do koje može doći prilikom premeštanja štampača iz hladnog u toplo okruženje. Stavite štampač u čvrsto zatvorenu plastičnu kesu i sačekajte da se prilagodi na višu temperaturu pre nego što ga izvadite iz kese. Ako dođe do kondenzacije, ostavite štampač da se prirodno osuši na sobnoj temperaturi pre ponovne upotrebe.
 • Kada se štampač zaprlja očistite ga mekom, suvom krpom.
 • Ako otvori za ventilaciju postanu prašnjavi, uklonite kasetu sa mastilom pre nego što obrišete prašinu da biste sprečili da prašina uđe unutra i utiče na kvalitet štampe.

Oprez

 • Nikada ne brišite štampač rastvaračima kao što su benzol ili razređivač, ili neutralnim deterdžentom koji može izazvati deformaciju ili ljuštenje kućišta.