Mere bezbednosti

Obavezno pročitajte navedena uputstva radi bezbednog rukovanja proizvodom.

Pridržavajte se ovih uputstava da biste sprečili povređivanje korisnika proizvoda ili drugih lica.

WARNING UPOZORENJE
Označava opasnost od teških telesnih povreda ili smrti.
 • Sa ovim proizvodom koristite isključivo izvore napajanja preporučene u ovom uputstvu.
 • Nemojte samostalno rastavljati niti menjati proizvod.
 • Nemojte izlagati proizvod snažnim udarcima i vibracijama.
 • Nemojte dodirivati izložene unutrašnje delove proizvoda.
 • Odmah prekinite s korišćenjem proizvoda u slučaju neuobičajenih pojava kao što su dim ili čudan miris.
 • Za čišćenje proizvoda nemojte koristiti organske rastvarače kao što su alkohol, benzin ili razređivači za boju.
 • Nemojte kvasiti proizvod. Sprečite da strano telo ili tečnost prodru u unutrašnjost proizvoda.
 • Nemojte koristiti proizvod u blizini zapaljivih gasova.

  U suprotnom se izlažete opasnosti od strujnog udara, eksplozije ili požara.

 • Nemojte dodirivati proizvod tokom oluja sa grmljavinom ako je priključen u utičnicu za struju.

  U suprotnom se izlažete opasnosti od strujnog udara.

 • Suvom krpom povremeno obrišite nakupljenu prašinu sa priključka za napajanje i utičnice za struju.
 • Nemojte priključivati ni isključivati proizvod mokrim rukama.
 • Nemojte koristiti proizvod ukoliko niste do kraja gurnuli priključak za napajanje u utičnicu za struju.
 • Nemojte izlagati priključak za napajanje ili kontakte prljavštini, niti dozvoliti da dođu u dodir sa metalnim priključcima i sličnim predmetima.
 • Nemojte dodirivati punjač za baterije ili adapter naizmenične struje priključene u utičnicu za struju tokom oluja sa grmljavinom.
 • Nemojte držati teške predmete na kablu za napajanje. Nemojte oštećivati, lomiti niti menjati kabl za napajanje.
 • Nemojte umotavati proizvod u tkaninu ili sličan materijal tokom ili neposredno nakon upotrebe dok je još uvek topao.
 • Nemojte duže vreme ostavljati proizvod priključen u struju.
 • Punite bateriju/baterije isključivo na temperaturama u opsegu između 5°C i 40°C.

  U suprotnom se izlažete opasnosti od strujnog udara, eksplozije ili požara.

 • Pridržavajte se propisa koji nalažu da isključite proizvod na mestima na kojima je njegovo korišćenje zabranjeno.

  Elektromagnetni talasi mogu ometati funkcionisanje druge opreme, što može uzrokovati kvarove drugih uređaja i dovesti do nesreća.

Caution OPREZ
Pridržavajte se donjih mera opreza da biste sprečili fizičke ozlede ili oštećivanje lične imovine.
 • Izbegavajte korišćenje, postavljanje ili skladištenje proizvoda na sledećim mestima:

  • Mesta izložena direktnoj sunčevoj svetlosti
  • Mesta podložna temperaturama iznad 40 °C
  • Vlažna ili prašnjava mesta
  • Mesta podložna jakim vibracijama

  U suprotnom može doći do pregrevanja ili oštećenja štampača ili adaptera, što može dovesti do strujnog udara, opekotina ili drugih povreda ili požara. Visoka temperatura može deformisati proizvod ili adaptere.

 • Nemojte dodirivati unutrašnje delove proizvoda.

  U suprotnom se izlažete opasnosti od povreda.