Konvencije u ovom vodiču

  • U ovom vodiču, proizvod se naziva “SELPHY” ili “štampač”.
  • Tekst ili ikone na ekranu su prikazani u zagradama, kao [ ].
  • Uputstva u ovom vodiču se odnose na štampač pri podrazumevanim podešavanjima.
  • Radi praktičnosti, sve podržane memorijske kartice se jednostavno nazivaju “memorijska kartica”.
  • Radi pogodnosti u ovom vodiču, pametni telefoni, tableti i drugi kompatibilni uređaji se zajednički nazivaju “pametni telefoni”.

Ikone u ovom vodiču

Power button Dugme za uključivanje
Menu button Dugme menija
OK OK dugme
Up button Gore
Down button Dole
Left button Levo
Right button Desno
Back button Nazad
Link Veze ka stranicama na kojima se nalaze povezane teme.
Caution

Upozorenje za sprečavanje problema pri štampanju.

Supplemental information

Dodatne informacije.