Štampač i priložena dodatna oprema

Pre upotrebe, proverite da li se sledeće stavke nalaze u paketu. U slučaju da nešto nedostaje obratite se svom prodavcu.

  • SELPHY štampač

  • Kompaktni adapter za napajanje

  • Kabl za napajanje

  • Kaseta za papir

  • Takođe, uključene su i štampane stvari.
  • Zasebno nabavite komplet mastila u boji/papira.