Dodatna oprema za utičnice

Sa ovim fotoaparatom kompatibilni su sledeći AC adapteri, DC spojnice i USB adapteri za napajanje (od maja 2023).

○: Kompatibilno / -: nije kompatibilno

Tip dodatne opreme za utičnicu Naziv proizvoda EOS R3 EOS R7 EOS R10 EOS R6 Mark II EOS R8 EOS R50 EOS R100
AC adapteri AC adapter AC-E19 - - - - - -
AC adapter AC-E6N - *3
DC spojnice DC spojnica DR-E19 - - - - - -
DC spojnica DR-E6 - - - - -
DC spojnica DR-E18 - - -
USB adapteri za napajanje USB adapter za napajanje PD-E1*1 *2 *4 -

1: Može se koristiti sa PowerShot V10.

2: Može se koristiti jedino za punjenje baterija. Napajanje fotoaparata nije moguće.

3: Maksimalna brzina rafalnog snimanja je ograničena kada se koristi BG-R10 ili Bežični transmiter datoteka WFT-R10.

4: Maksimalna brzina neprekidnog snimanja je ograničena.