Baterije/Punjači baterija

Sa ovim fotoaparatom kompatibilne su sledeće baterije i punjači za baterije (od maja 2023).

○: Kompatibilno / -: nije kompatibilno

Tip baterije/dodante opreme Naziv proizvoda EOS R3 EOS R7 EOS R10 EOS R6 Mark II EOS R8 EOS R50 EOS R100
Battery packs Battery Pack LP-E4N *1 - - - - - -
Baterija LP-E19 - - - - - -
Baterija LP-E6 - *2*3 - *2*3 - - -
Baterija LP-E6N - - - - -
Baterija LP-E6NH - - - - -
Baterija LP-E17 - - -
Punjači baterija Punjač baterije LC-E4N *4 - - - - - -
Punjač baterije LC-E19 *5 - - - - - -
Punjač baterije CB-570 *6 *7 - *7 - - -
Punjač baterije LC-E6 - - - - -
Punjač baterije CBC-E6 - - - - -
Punjač baterije LC-E17 - - -
USB adapteri za napajanje USB adapter za napajanje PD-E1*8 *9 *9 *9 *9 *9 *9 -

1: Baterija LC-E19 se ne preporučuje za punjenje.

2: Nije kompatibilno sa punjenjem u kameri.

3: Maksimalna brzina neprekidnog snimanja je ograničena.

4: Baterija LC-E19 se ne može puniti na ovaj način.

5: Ovakvo punjenje se ne preporučuje za bateriju LP-E4N.

6: Može se koristiti u kombinaciji sa LC-E4 ili LC-E4N.

7: Može se koristiti zajedno sa CBC-E6.

8: Može se koristiti sa PowerShot V10.

9: Pre punjenja, postavite prekidač za napajanje fotoaparata na OFF.