Daljinski upravljači (Daljinsko upravljanje)

Sa ovim fotoaparatom kompatibilni su sledeći daljinski upravljači (daljinsko upravljanje) i dodaci za daljinsko upravljanje (od maja 2023).

○: Kompatibilno / -: nije kompatibilno

Tip povezivanja Naziv proizvoda EOS R3 EOS R7 EOS R10 EOS R6 Mark II EOS R8 EOS R50 EOS R100
Bežični daljinski upravljači Bežični upravljač LC-4 - - - - - -
Bežični upravljač LC-5 - - - - - -
Bežični upravljač RC-1 - - - - - -
Bežični upravljač RC-5 - - - - - -
Bežični upravljač RC-6 - - - - - -
Bežični daljinski upravljač BR-E1*1

Žičani daljinski upravljači

Dodatna oprema za daljinsko upravljanje

Daljinski prekidač RS-80N3 - - - - - -
Daljinski upravljač sa tajmerom TC-80N3 *2 *2 *2 *2 - *2
Produžni kabl ET-1000N3 - - - - - -
Daljinski prekidač RS-60E3 - -
Adapter daljinskog prekidača RA-N3 - - - - - -
Adapter daljinskog upravljača RA-E3 - *3 *3 *3 *3 - *3

1: Može se koristiti sa PowerShot V10.

2: Za korišćenje daljinskog upravljača sa tajmerom TC-80N3 potreban je adapter za daljinski upravljač RA-E3.

3: Kompatibilni daljinski upravljači su ograničeni na daljinski upravljač sa tajmerom TC-80N3.