Korišćenje komercijalno dostupnih mobilnih baterija za punjenje/napajanje kamere

EOS R3

Preporučuje se korišćenje USB adaptera za napajanje PD-E1 (prodaje se zasebno), jer komercijalno dostupne mobilne baterije možda neće pravilno napuniti bateriju.

 • Nije moguće napajanje kamere.
 • Pre punjenja, postavite prekidač za napajanje kamere na Isključi.

  Imajte na umu da se kamera neće puniti kada je Isključeno ako njime upravljate sa pametnog telefona.

Rad sledećih proizvoda je verifikovan. Iako puna funkcionalnost nije obezbeđena, proizvodi se mogu koristiti za punjenje ili napajanje kamere. (Od septembra 2021.)

 • Verifikovane mobilne baterije: Anker PowerCore III Elite 25600 60V*1
 • Verifikovani USB punjači: Anker PowerPort III 65V Pod*2
 • 1: Verifikovano pomoću kabla koji se dobija uz bateriju.
 • 2: Verifikovano pomoću Anker PowerLine III USB-C do USB-C kabla (0,9 m).

EOS R7

Preporučuje se korišćenje USB adaptera za napajanje PD-E1 (prodaje se zasebno), jer komercijalno dostupne mobilne baterije možda neće pravilno napuniti bateriju.

Imajte na umu da EOS R7 ne podržava punjenje baterije LP-E6 u kameri.

Rad sledećih proizvoda je verifikovan. Iako puna funkcionalnost nije obezbeđena, proizvodi se mogu koristiti za punjenje ili napajanje kamere. (Od maja 2022.)

 • Verifikovane mobilne baterije: Anker PowerCore III Elite 25600 60V*1
 • Verifikovani USB punjači: Anker PowerPort III 65V Pod*2
 • 1: Verifikovano pomoću kabla koji se dobija uz bateriju.
 • 2: Verifikovano pomoću Anker PowerLine III USB-C do USB-C kabla (0,9 m).

EOS R10

Preporučuje se korišćenje USB adaptera za napajanje PD-E1 (prodaje se zasebno), jer komercijalno dostupne mobilne baterije možda neće pravilno napuniti bateriju.

Rad sledećih proizvoda je verifikovan. Iako puna funkcionalnost nije obezbeđena, proizvodi se mogu koristiti za punjenje ili napajanje kamere. (Od maja 2022.)

 • Verifikovane mobilne baterije: Anker PowerCore III Elite 25600 60V*1
 • Verifikovani USB punjači: Anker PowerPort III 65V Pod*2
 • 1: Verifikovano pomoću kabla koji se dobija uz bateriju.
 • 2: Verifikovano pomoću Anker PowerLine III USB-C do USB-C kabla (0,9 m).

EOS R6 Mark II

Preporučuje se korišćenje USB adaptera za napajanje PD-E1 (prodaje se zasebno), jer komercijalno dostupne mobilne baterije možda neće pravilno napuniti bateriju.

 • Kada uključujete kameru, postavite prekidač za napajanje na Uključeno.

Rad sledećih proizvoda je verifikovan. Iako puna funkcionalnost nije obezbeđena, proizvodi se mogu koristiti za punjenje ili napajanje kamere. (Od novembra 2022.)

 • Verifikovane mobilne baterije: Anker PowerCore+ 26800 PD 45V*1
 • 1: Verifikovano korišćenjem kabla koji je priložen uz bateriju (Anker PowerLine III USB-C do USB- C, 0,9 m).

EOS R8

Preporučuje se korišćenje USB adaptera za napajanje PD-E1 (prodaje se zasebno), jer komercijalno dostupne mobilne baterije možda neće pravilno napuniti bateriju.

 • Pre punjenja baterije LP-E17, podesite prekidač za napajanje kamere na Isključeno.
 • Kada uključujete kameru, postavite prekidač za napajanje na Uključeno.

Rad sledećih proizvoda je verifikovan. Iako puna funkcionalnost nije obezbeđena, proizvodi se mogu koristiti za punjenje ili napajanje kamere. (Od februara 2023.)

 • Verifikovane mobilne baterije: Anker PowerCore+ 26800 PD 45V*1
 • 1: Verifikovano korišćenjem kabla koji je priložen uz bateriju (Anker PowerLine III USB-C do USB- C, 0,9 m).

EOS R50

Preporučuje se upotreba USB adaptera za napajanje PD-E1 (prodaje se zasebno), jer komercijalno dostupne mobilne baterije možda neće pravilno napuniti bateriju. (Od februara 2023.)

 • Kada uključujete kameru, postavite prekidač za napajanje na Uključeno.
 • Pre punjenja, postavite prekidač za napajanje kamere na Isključi.

  Imajte na umu da se kamera neće puniti kada je Isključeno ako njime upravljate sa pametnog telefona.

EOS R100

Ova kamera se ne može puniti ili napajati komercijalno dostupnim mobilnim baterijama.

Štaviše, punjenje i napajanje nije moguće sa Canon USB adapterom za napajanje PD-E1. (Od maja 2023.)

PowerShot V10

Preporučuje se korišćenje USB adaptera za napajanje PD-E1 (prodaje se zasebno), jer komercijalno dostupne mobilne baterije možda neće pravilno napuniti bateriju.

Rad sledećih proizvoda je verifikovan. Puna funkcionalnost nije osigurana. (Od maja 2023.)

 • Verifikovane mobilne baterije: Anker PowerCore 10000 PD Reduk 25V
 • Verifikovani USB punjači: Anker PowerPort III Nano 20V*1
 • 1: Verifikovano pomoću kabla koji se dobija uz bateriju.