Brisanje bežičnih postavki

Možete obrisati sve postavke mrežnih funkcija. Ovako ćete sprečiti curenje informacija ako pozajmite ili ustupite fotoaparat drugoj osobi.

  1. Izaberite [Wireless communication: Clear wireless settings] / [Wireless communication: Obriši bežične postavke].

  2. Izaberite [OK] / [U redu].

Oprez

  • Ako ste uparili fotoaparat sa pametnim telefonom, na ekranu sa Bluetooth postavkama na pametnom telefonu obrišite informacije o povezivanju sa fotoaparatom čije ste postavke mrežne komunikacije resetovali na podrazumevane vredenosti.